De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen

scheiden van wonen en zorg in de praktijk voor Volkshuisvesting Arnhem

Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen

scheiden van wonen en zorg in de praktijk voor Volkshuisvesting Arnhem

Samenvatting

Management summary
Aanleiding
Op dit moment heerst er binnen de corporatiesector enige mate van onzekerheid over haar zorgvastgoed. Gezien de huidige zorgtransities is het voor Volkshuisvesting wenselijk dat de behoefte naar zorgvastgoed vanuit haar zorgpartners inzichtelijk wordt, om daar tijdig op in te spelen. De gevolgen van de zorgtransities op het vastgoed van de corporatie maar evengoed op de leef-kwaliteit omgeving in de wijken waar Volkshuisvesting actief is, zijn dan ook van belang voor de corporatie. Om deze reden is de probleemstelling als volgt: ‘’ Wat zijn de mogelijke effecten van de zorgtransitie op de vraag naar vastgoed van zorgpartners en hoe kan Volkshuisvesting hiermee omgaan in haar strategisch vastgoedbeleid?’’. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen van invloed zijn op de toekomstige bedrijfsvoering van Volkshuisvesting.
Aanbevolen wordt:
1. Signaleren van psychiatrische problemen bij cliënt-huurders
2. Signaleren van verslavings- en betaalbaarheidsproblemen bij cliënt-huurders
3. Introduceren van cliënten-huurders aan de wijk
Motivatie en consequenties
1. Uit de interviews blijkt dat de zorgpartners van Volkshuisvesting als gevolg van de bezuinigingen in de zorg, minder begeleiding kunnen bieden aan hun cliënten. Hierdoor zullen cliënten vaker geconfronteerd worden met praktische vragen hoe zij zelf hun huishouden kunnen runnen. Dit geeft onzekerheid voor de cliënten, die vaak een vorm van een lichamelijke, geestelijke of een sociale beperking hebben en daardoor extra kwetsbaar zijn. Dit kan tevens een toename van psychische problematiek betekenen. Volkshuisvesting kan een belangrijke rol spelen in het signaleren van problemen ‘achter de voordeur’. Om de privacy van cliënten te beschermen is het niet de bedoeling dat medewerkers aspirant-huurders vragen om diagnoses en behandelgeschiedenis. Een huurder mag zich ook niet onder druk gezet voelen om akkoord te gaan met het overleggen van dit soort informatie.
2. Psychiatrische problemen gaan vaak gepaard met verslaving. De financiële problemen die hiervan het gevolg zijn, kunnen leiden tot slecht betaalgedrag en schulden. Vroege signalering kan problemen voorkomen. Als bij wanbetaling het vermoeden bestaat dat er sprake is van verslaving of een verstandelijke beperking, doet de corporatie er goed aan zo snel mogelijk deskundige hulp in te schakelen bij haar ketenpartners. Uit de interviews bleek dat ketenpartners deze voordeelpositie van de corporatie zeer kunnen waarderen als het gaat om tijdig signalen op te pakken en indien nodig de zorgpartner in te schakelen.
3. Vanuit het oogpunt van preventie, is het van belang dat mensen met een verstandelijke beperking worden opgenomen in de sociale structuur van hun straat of buurt. Dat is niet vanzelfsprekend omdat buurtbewoners vaak bang of onzeker zijn over hoe zij deze buren kunnen aanspreken. Dit vraagt om een goede informatievoorziening aan buren als er een woning wordt toegewezen aan een bewoner met psychiatrische problemen. Volkshuisvesting kan het initiatief nemen om samen met partners een dergelijke aanpak in hun werkgebied te implementeren, zoals het vragen van buren om de nieuwe bewoner helpen wegwijs te maken in de wijk of te introduceren in de sociale structuur.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBestuurskunde/Overheidsmanagement
Datum2015-12-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk