De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Faalangstreductietraining ’t Genseler

Effectmeting naar de faalangstreductietraining voor leerlingen van ’t Genseler.

Faalangstreductietraining ’t Genseler

Effectmeting naar de faalangstreductietraining voor leerlingen van ’t Genseler.

Samenvatting

Dit onderzoek heeft als doel om aanbevelingen te doen over de faalangstreductietraining van ’t Genseler. Deze training wordt beschreven en onderzocht. Er wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van faalangst en een lichte verstandelijke beperking. De training van ’t Genseler wordt vergeleken met deze achtergrond en met verschillende faalangstreductietrainingen. Daarnaast worden de effecten van de training onderzocht en beschreven.
Aan dit onderzoek hebben zeven eerstejaarsleerlingen deelgenomen. Om de effecten te meten is gebruik gemaakt van de SAQI; een test met verschillende schalen die in verband staan met faalangst. Dit onderzoek heeft een pre-test post-test design. De nameting heeft 9 maanden na de voormeting plaatsgevonden.
De resultaten van de nameting zijn op verschillende manieren geanalyseerd. Op basis van de nameting is een kwantitatieve analyse gemaakt van de verschillen tussen de voormeting en de nameting. Daarnaast heeft er ook een individuele analyse plaatsgevonden, waarbij de SAQI resultaten zijn geanalyseerd op basis van de individueel relevante schalen.
Bij de nameting zijn de relevante schalen van de SAQI gemiddeld gestegen. Er is een significante verhoging gevonden voor de schaal “Sociale vaardigheid”. Daarnaast is er een significante stijging gevonden van alle relevante schalen samengevoegd, maar alleen wanneer eenzijdig wordt getest. De kwantitatieve analyse biedt echter alleen een indicatie over de effecten van de training. Op basis van de individueel relevante schalen is een stijging waargenomen bij zes van de zeven leerlingen.
Op basis van de literatuur, maar ook gebruikerservaring, worden verschillende aanbevelingen gedaan op de training. In vergelijking met andere faalangstreductietrainingen maakt de faalangstreductietraining van ’t Genseler weinig gebruik van de omgeving van de faalangstige. Op basis van de theorie is de omgeving een belangrijke factor voor de ontwikkeling en instandhouding van faalangst.
Er is weinig eerder onderzoek gedaan naar de effecten van faalangstreductietraining bij adolescenten met een lichte verstandelijke beperking. Eerdere onderzoeken naar de effecten van faalangstreductietrainingen vertonen geen eenduidig beeld. Hierdoor is het lastig om de resultaten van deze training in een kader te plaatsen. Meer onderzoek naar effecten van faalangstreductietrainingen lijkt wenselijk. Daarnaast lijkt het ook van belang om een diagnostisch instrument te ontwikkelen, dat aansluit bij de doelgroep en het faalangstconcept kan meten.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk