De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sleutel tot studiesucces?

Een onderzoek naar de voorspellende waarde van persoonlijkheid en cognitieve capaciteiten op studiesucces.

Sleutel tot studiesucces?

Een onderzoek naar de voorspellende waarde van persoonlijkheid en cognitieve capaciteiten op studiesucces.

Samenvatting

Aanleiding. Studie-uitval en studievertraging zijn relevante problemen binnen het hoger onderwijs. Het ministerie van Onderwijs heeft opdracht gegeven aan hbo-onderwijsinstellingen om aan de poort selectieprocedures in te zetten. Aspiranten kunnen zodoende gekoppeld worden aan een opleiding waarvan de kans groot is dat deze met succes zal worden afgerond. Saxion, ‘University of Applied Sciences’ gebruikt een intakeprocedure die per opleiding anders ingevuld kan worden. Het doel is ‘matching tussen student en opleiding’ en ‘betrokkenheid en binding creëren’. Beide doelen dienen bij te dragen aan reducering van studie-uitval en verhoging van studierendement. Saxion streeft in elk geval naar een intakegesprek tussen opleiding en aspirant. Kennistransfer AMA heeft het START assessment ontwikkeld als hulpmiddel om de intakeprocedure te verdiepen. Het meetinstrument brengt  onder andere de capaciteiten en persoonlijkheid van de aspirant in beeld (dimensie 1 en 2 genoemd).       Onderzoeksdoel. De resultaten van dit onderzoek geven de directie van Saxion en HBS, Kennistransfer AMA en intake-verantwoordelijken inzicht in de persoonlijkheid en het cognitief functioneren van de aspiranten HBS, gemeten met het START assessment. Vervolgens wordt de voorspellende waarde van het meetinstrument op studiesucces inzichtelijk gemaakt.
Uitgangspunten en opzet. De verwachting dat cognitieve capaciteiten en persoonlijkheid een voorspellende waarde hebben op studiesucces sluit aan bij verschillende wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Intelligentie is een veelbesproken factor die studiesucces beïnvloedt. Over persoonlijkheid wordt meermalen gevonden dat vooral onderliggende facetten van consciëntieusheid, zoals ‘ordelijkheid’ en ‘prestatiemotivatie’ ‘regels en zekerheid’ studiesucces voorspellen. Deze theoretische bevindingen zijn getoetst met de gegevens van het START assessment en studievoortgangsresultaten van de onderzoekspopulatie ‘eerstejaarsstudenten HBS 2013/2014’. De cognitieve capaciteiten werden gemeten door vier subtesten: ‘woordbeoordeling’, ‘rekenvaardigheden’, ‘logisch redeneren’ en ‘logische plaatjesreeksen’. De persoonlijkheid van de aspirant werd in kaart gebracht door acht facetten: ‘ijver’, ‘ordelijkheid’, ‘zelfvertrouwen’, ‘bedachtzaamheid’, ‘prestatiemotivatie’, ‘zich aan regels en afspraken houden’, ‘van aanpakken weten’ en ‘ambitie’. De assessmentresultaten zijn gekoppeld aan studiesucces in het eerste studiejaar, gemeten door voortijdige uitval, hoogte van het gemiddelde cijfer en aantal behaalde ec’s. De assessment- en studieresultaten konden zodoende objectief  geanalyseerd worden om gevonden verwachtingen te toetsen.
Resultaten. Uit meervoudige-regressie analyse bleek dat het gemiddelde cijfer het best verklaard kan worden vanuit een hoge mate van bedachtzaamheid, zelfvertrouwen en schriftelijke taalvaardigheid van de student. Het gemiddeld aantal ec’s kan het best voorspeld worden door de schriftelijke taalvaardigheid van de aspirant (gemeten door ‘woordbeoordeling’). Tevens blijken vrouwen een hoge mate van  ‘orderlijkheid’ en ‘ijver’ te rapporteren en zij hebben meer studiesucces dan mannen in het eerste jaar.                Implicaties voor de praktijk. Genoemde sunschalen van het START assessment blijken een indicator van de kansen en ontwikkeldoelen van de aspirant-student. Dit onderzoek en het meetinstrument kennen enkele beperkingen t.a.v. validiteit. Vervolgonderzoek en verfijning van het assessment zal er vermoedelijk toe le

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk