De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderenmishandeling

Een verkennend onderzoek naar ouderenmishandeling onder medewerkers van verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp binnen Trimenzo.

Ouderenmishandeling

Een verkennend onderzoek naar ouderenmishandeling onder medewerkers van verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp binnen Trimenzo.

Samenvatting

Uit onderzoek van Bardelmeijer (2007) is gebleken dat, als het over ouderenmishandeling gaat, personeel vaak onwetend is over de mogelijke signalen van ouderenmishandeling en de te ondernemen stappen. Volgens de Rijksoverheid (2013) is het juist voor medewerkers in een verzorgingshuis, verpleeghuis, thuiszorg en huishoudelijke hulp van belang om signalen van ouderenmishandeling te herkennen en te weten welke stappen er ondernomen kunnen worden bij vermoeden van ouderenmishandeling door een bekende van de oudere of door een collega omdat deze medewerkers de ouderen vaak dagelijks in hun eigen omgeving zien. Reden genoeg voor een onderzoek naar ouderenmishandeling.
In dit rapport betreft het een verkennend kwantitatief survey-onderzoek binnen de organisatie van Trimenzo naar de kennis over en ervaringen met ouderenmishandeling onder de 314 medewerkers van de verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp. Het onderzoek heeft als korte termijn doelen om het onderwerp ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen onder de 314 medewerkers, in kaart te hebben in hoeverre de 314 medewerkers bekend zijn met het onderwerp ouderenmishandeling en inzicht krijgen of de 314 medewerkers bekend zijn met mogelijke signalen van en de te ondernemen stappen bij ouderenmishandeling. De vraag die het gehele onderzoek centraal staat is;
 
In hoeverre zijn de 314 medewerkers van verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp van de drie woonzorgcentra en de thuiszorg van Trimenzo bekend met het bestaan, het signaleren en het aanpakken van ouderenmishandeling bij ouderen die zorg ontvangen van Trimenzo?
 
Om antwoord te kunnen geven op het theoretische deel van de hoofdvraag is er een litertuuronderzoek uitgevoerd om te kunnen beschrijven wat de literatuur zegt over oorzaken en mogelijke signalen bij ouderenmishandeling en wat al bestaande maatregelen en preventiemethodes zijn om ouderenmishandeling tegen te gaan. Daarnaast is de 314 medewerkers van 10 april 2014 tot 5 mei 2014 een gestructureerde vragenlijst voorgelegd om te onderzoeken wat er bij de 314 medewerkers bekend is over het signaleren van ouderenmishandeling, hoe de medewerkers handelen bij vermoeden van ouderenmishandeling en over welke hulpmiddelen de medewerkers beschikken om ouderenmishandeling te signaleren en tegen te gaan. 67 medewerkers hebben de gestructureerde vragenlijst ingevuld, een respons van 21,3%. De lage respons zou volgens het management te wijten kunnen zijn aan de heersende onrust binnen de organisatie. Door bezuinigingen in de zorg, is een groot deel van het personeel van Trimenzo niet zeker van hun baan. Volgens het management en de opdrachtgever van Trimenzo liggen, door deze onrust, de prioriteiten van het personeel van Trimenzo momenteel elders.
 
Een aantal van de belangrijkste resultaten die zijn voortgekomen uit de gestructureerde vragenlijst op een rijtje:
 
-                Ongeveer driekwart van de respondenten beoordeelt de eigen kennis over ouderenmishandeling als minder dan ‘Voldoende’;
-                Geen van de respondenten is bekend met alle signalen van de verschillende vormen van ouderenmishandeling. Wel is bij iedere vorm van ouderenmishandeling een grote groep respondenten dat bekend is met één of meerdere signalen van desbetreffende vorm van ouderenmishandeling, met uitzondering van de vorm ‘Seksueel misbruik van de oudere’. Tweederde van de respondenten was bekend met geen enkel signaal van deze vorm;
-                Meer dan de helft van de 67 respondenten, namelijk 50,7%, let niet bewust op eventuele signalen van ouderenmishandeling tijdens hun werkzaamhe

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk