De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wisseling van de wacht bij V&W Bewindvoering. Van Wsnp naar beschermingsbewind

Een onderzoek naar de afname van Wsnp-zaken en de toename van onderbewindstellingen

Wisseling van de wacht bij V&W Bewindvoering. Van Wsnp naar beschermingsbewind

Een onderzoek naar de afname van Wsnp-zaken en de toename van onderbewindstellingen

Samenvatting

Deze scriptie betreft de verslaglegging van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van V&W Bewindvoering. De aanleiding van dit onderzoek is dat V&W Bewindvoering opmerkte dat het aantal zaken betreffende de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) afnam, terwijl het aantal onderbewindstellingen juist toenam. Deze wisselingen zijn de centrale begrippen van dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is dat V&W Bewindvoering meer inzicht krijgt in de factoren die ervoor zorgen dat het aantal Wsnp-uitspraken terugloopt en het aantal onderbewindstellingen toeneemt. De probleemstelling luidt als volgt:
Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld en beantwoord:

Welke veranderingen hebben er binnen de eisen van de Msnp plaatsgevonden in de gemeente Apeldoorn in de periode van 2015 tot en met 2017 die mogelijk hebben bijgedragen aan de toename van het aantal onderbewindstellingen en de afname van het aantal Wsnp-uitspraken?
Welke veranderingen hebben er binnen de toelating tot de Wsnp plaatsgevonden in de periode van 2015 tot en met 2017 die mogelijk hebben bijgedragen aan de afname van het aantal Wsnp-uitspraken?
Wat is de mening van professionals uit het werkveld over de situatie dat het aantal Wsnp-uitspraken mogelijk is afgenomen door de veranderingen in eisen bij de Msnp en de toelatingseisen tot de Wsnp?
Wat is de mening van professionals uit het werkveld over de situatie dat het aantal onderbewindstellingen mogelijk is toegenomen door de gewijzigde eisen bij de Msnp?
Wat is de mening van professionals uit het werkveld over de toekomst van het beschermingsbewind en de Wsnp?

 
In hoofdstuk twee, het theoretisch en of juridisch kader, is uiteengezet wat de mogelijke oorzaken zijn van de afname van het aantal Wsnp-zaken zijn en wat de mogelijke oorzaken van de toename van het beschermingsbewind zijn. Uit dit kader blijkt dat de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp) als grote factor wordt gezien bij beide wijzigingen. De onderzoeksvragen zijn beantwoord door middel van literatuuronderzoek, jurisprudentieonderzoek en het afnemen van enquêtes en interviews bij professionals uit het werkveld, deze methodiek is besproken in hoofdstuk drie. In hoofdstuk vier staat de Msnp centraal. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen van de beleidsregels integrale schuldhulpverlening van de gemeente Apeldoorn. Gebleken is dat de regels flink zijn aangescherpt, wat een reden kan zijn voor de toename van het aantal onderbewindstellingen en de afname van het aantal Wsnp-zaken. In hoofdstuk vijf staat de Wsnp centraal. Uit onderzoek blijkt dat de eisen binnen de Wsnp niet wettelijk zijn aangescherpt, maar dat er wel meer toelatingsverzoeken worden afgewezen dan voorheen. De toekomst van zowel de Wsnp als het beschermingsbewind komt aan bod in hoofdstuk zes. Uit dit hoofdstuk blijkt dat het grootste gedeelte van de ondervraagde professionals uit het werkveld vertrouwen heeft in toekomst van beide vakgebieden.
 
In hoofdstuk zeven is er geconcludeerd dat de toename van het aantal onderbewindstellingen en de afname van het aantal Wsnp-uitspraken in zekere mate te wijten zijn aan de strengere eisen binnen de Msnp. Het toekomstbeeld voor zowel het beschermingsbewind als de Wsnp is volgens de professionals uit het werkveld dermate goed. Deze professionals denken dat het beschermingsbewind zal blijven groeien en dat de Wsnp altijd nodig zal blijven, ongeacht het succes van de Msnp.
 
Gezien de verklarende aard van het onderzoek en het doel van de opdrachtgever zijn er geen aanbevelingen voor de opdrachtgever zelf. De aanbevelingen voor een vervolgonderzoek zijn de volgende:

uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de beleidsregels integrale schuldhulpverlening in de gemeente Apeld

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk