De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Iets te verliezen

Een verkennend onderzoek naar de kansen & risico’s van een liefdesrelatie en/of ouderschap in relatie tot het reclasseringsproces

Iets te verliezen

Een verkennend onderzoek naar de kansen & risico’s van een liefdesrelatie en/of ouderschap in relatie tot het reclasseringsproces

Samenvatting

De reclassering in Nederland richt zich op het terugdringen van criminaliteit en voorkomen van recidive. Het lectoraat Waarde van Reclasseren is ingericht om zicht te krijgen in de effecten van verschillende factoren op het recidiverisico, op het maatschappelijke rendement van de reclasseringswerkzaamheden en verbetermogelijkheden hierin. Vijf afstudeeronderzoeken - waar het voor u liggende document er één van is – maken onderdeel uit van een pilotstudie van het lectoraat.
Aan de hand van 12 criminogene factoren (RISc) wordt, door de 3RO, een inschatting gemaakt van het recidiverisico van de reclassent. Op basis van deze inschatting wordt een advies uitgebracht met betrekking tot strafmaat, maatregel en/of gedragsinterventie. Deze criminogene factoren hebben als uitgangspunt gediend bij het bepalen van de onderzoeksthema’s van de vijf afstudeeronderzoeken. Dit specifieke onderzoek heeft zich gericht op de criminogene factor ‘relatie met partner en gezin’ met als probleemstelling;In hoeverre wordt het recidiverisico beïnvloed door een liefdesrelatie en/of ouderschap en hoe verhoudt reclassering in Nederland zich tot deze invloed?
Door middel van literatuuronderzoek, dossieranalyse en het afnemen van twee telefonische interviews is data verzameld die hebben geleid tot beantwoording van de probleemstelling. Door gebruik te maken van deze drie verschillende onderzoeksmethoden is een triangulerende werking ontstaan wat heeft geresulteerd in bruikbare en betrouwbare onderzoeksresultaten.Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van een liefdesrelatie en/of ouderschap in het leven van een reclassent een beperkende werking kan hebben op het recidiverisico. Dit effect is onder meer het gevolg van de informele sociale-controlefunctie van een liefdesrelatie, een wederzijdse beïnvloeding van morele overtuigingen en de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het ouderschap. Een belangrijke aanvulling hierop is dat de reclassent zijn/haar relatie met zijn/haar partner en/of kinderen voldoende waardeert om de criminele activiteiten tot een minimum te (willen) bepreken. Het mogelijk dempende effect van een liefdesrelatie en/of ouderschap hangt hiermee in belangrijke mate af van de waarde die de reclassent toekent aan deze relaties.
Het dossieronderzoek heeft laten zien dat er niet altijd specifieke aandacht bestaat voor een liefdesrelatie en/of ouderschap. Hiermee worden de mogelijke kansen en risico’s die een liefdesrelatie en/of ouderschap kunnen hebben met betrekking tot recidive slechts in beperkte mate benut. Daarnaast blijkt uit de onderzoeksresultaten een grote professionaliteit van de reclasseringsmedewerkers en hun betrokkenheid bij de reclassent.
Aanbevolen wordt om o.a. nader onderzoek te doen naar de rol van een liefdesrelatie en/of ouderschap binnen een reclasseringstraject middels het trekken van een specifiekere steekproef uit verschillende bronnen of het houden van diepte-interviews en/of monitoring van lopende trajecten. Daarnaast wordt aanbevolen om de beschermende rol van een liefdesrelatie en/of het ouderschap vaker en bewust in te zetten binnen en reclasseringstraject, mogelijk door het ontwikkelen en inzetten van een gedragsinterventie die zich specifiek richt op een liefdesrelatie en/of het ouderschap.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk