De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een tweedeling in het Drentse Dalen

Een her-analyse van de laat-prehistorische bewoningssporen in Dalen

Een tweedeling in het Drentse Dalen

Een her-analyse van de laat-prehistorische bewoningssporen in Dalen

Samenvatting

In opdracht van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) zijn zeven archeologische onderzoeken, die tussen 1979 en 2015 in en rondom de Drentse plaats Dalen zijn uitgevoerd, samengevoegd tot één dataset. De analoge en digitale documentatie van de onderzoeken in Dalen zijn erg versnipperd en de resultaten zijn veelal in korte artikelen verschenen. Eén van de doelen van het project is dan ook om de bewoningsfasen van Dalen in de perioden van de Midden-Bronstijd tot en met de Midden-Romeinse tijd in kaart te brengen. Deze perioden worden in kaart gebracht omdat de bewoningssporen in Dalen een goede casestudy vormen voor de bestudering van de grootschalige tweedeling in huizenbouwtradities. Binnen de nederzettingsarcheologie wordt aangenomen dat in de periode van de IJzertijd tot en met de Vroeg-Romeinse tijd een tweedeling aanwezig is, die gebaseerd op de verschillen in de dakdragende kernconstructies. Ten noorden van de grote rivieren zou een bouwtraditie met overwegend driebeukige kernconstructies bestaan, terwijl ten zuiden van de rivieren vooral tweebeukige constructies voor zouden komen. In het gebied gelijk aan Gelderland en Overijssel zou sprake zijn van een overgangsgebied zonder dominerende bouwtraditie. Echter, vrij weinig onderzoek is gedaan naar de tweedeling en met de casestudy in Dalen kan hier een verdere stap in gezet worden.Hiervoor is de volgende hoofdvraag geformuleerd:"Hoe manifesteren de grootschalige ontwikkelingen in huisbouwtradities zich in Dalen en de directe omgeving vanaf de Midden-Bronstijd tot en met de Vroeg-Romeinse tijd?”

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2021-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk