De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Half op Weg

Samenvatting

Kinderen met lichte opvoed- of psychiatrische problemen kunnen snel terecht komen in de specialistische jeugdzorg. De gemeenten zijn vanaf één januari 2015 verantwoordelijk voor alle taken op het gebied van jeugdzorg. Een belangrijk aandachtspunt bij deze verandering is het versterken van de eigen kracht van de jongeren en het gezin waarin de jongere leeft (Nederlands Jeugd Instituut, n.d.). Daarnaast moeten gemeenten, door de transitie in Nederland, ondersteuning bieden waardoor jongeren zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving aan de problemen kunnen werken (Ministerie van Volksgezondheid, 2014). Wanneer dit niet haalbaar is, kunnen deze jongeren aangemeld worden bij jeugdzorgorganisaties zoals Intermetzo. Doordat de jongeren nu langer in hun eigen leefomgeving blijven, komen de jongeren in de residentiële jeugdzorg terecht wanneer de problemen dusdanig zijn verergerd. Dit maakt dat een jeugdzorginstelling, zoals Intermetzo, jongeren binnen krijgt die met zwaardere problematieken kampen.
De vaardigheidsgroep ‘de Halfweg’, onderdeel van Intermetzo, is een vaardigheidsgroep waar jongeren van zestien tot achttien jaar oud komen. Zij moeten vaardigheden leren beheersen om uiteindelijk op zichzelf te kunnen gaan wonen. Doordat er een transitie heeft plaatsgevonden waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn, komt er op dit moment een andere doelgroep binnen bij de vaardigheidsgroep ‘de Halfweg’. Dit heeft tot gevolg dat groepsbegeleiding van de vaardigheidsgroep ‘de Halfweg’ niet meer aansluit bij het niveau van de binnenkomende jongeren. Echter is er nog onduidelijk op welke punten de begeleiding niet meer aansluit. In opdracht van Intermetzo Almelo is onderzoek gedaan naar de vraagstelling:
 ‘Hoe beoordelen groepsbegeleiders en jongeren de begeleiding op de vaardigheidsgroep ‘de Halfweg’ in de beginperiode dat jongeren binnen komen vanuit een leefgroep?’
 Om tot een antwoord te komen op deze vraagstelling, is er een kwalitatief onderzoek verricht. Dit onderzoek betreft een inventariserend onderzoek over welke begeleiding de groepsbegeleiders moeten geven om aan te kunnen sluiten bij binnenkomende jongeren op ‘de Halfweg’. Door middel van veertien interviews is er inzicht verkregen in de huidige en gewenste situatie, gezien de begeleiding bij de eerste twee maanden, als jongeren op de vaardigheidsgroep ‘de Halfweg’ komen. De interviews zijn afgenomen onder professionals en jongeren van de vaardigheidsgroep ‘de Halfweg’.
Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat jongeren en professionals beiden ontevreden zijn over de begeleiding die gegeven wordt. Hierbij komt bij beiden overeen welke hulp gegeven moet worden om aan te sluiten bij de doelgroep. Hierbij is het van belang dat de hulp, die aangegeven wordt, daadwerkelijk gegeven gaat worden om de begeleiding te optimaliseren.
Op basis van alle resultaten zijn aanbevelingen geschreven. De kern van deze aanbevelingen zijn: dat er wordt aangesloten bij het niveau van de jongeren, dat de hulp structureel geboden wordt en dat professionals duidelijk moeten zijn in de begeleiding.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk