De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Uniformiteit in het handelen van groepsleiders

Behoeftenonderzoek

Uniformiteit in het handelen van groepsleiders

Behoeftenonderzoek

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op uniformiteit in het handelen van groepsleiders. Het doel is om behoeften van groepsleiders in kaart te brengen op de gesloten- en besloten groepen van de Ottho Gerhard Heldringstichting. Uit de praktijk blijkt namelijk dat het bestaande hulpmiddel om uniformiteit te bevorderen te weinig gebruikt wordt. Hierdoor worden de richtlijnen binnen de Jeugdzorg niet goed in acht genomen, waardoor de professionaliteit verloren gaat.
Een van de factoren die onderzocht wordt is de sociale behoefte. Onderzoekers tonen aan dat jeugdzorgwerkers in het algemeen nog niet tevreden zijn met de mate van ondersteuning die aanwezig is, de communicatie en coöperatie tussen teamleden. Uit de theorie blijkt dat veel groepsopvoeders vinden dat ze afhankelijk zijn van directie en weinig inspraak en autonomie ervaren. Hierbij gaat het om organisatorische behoeften. Een derde onderwerp dat een rol speelt zijn de technische factoren. Er is naar voren gekomen dat groepsleiders handvatten en handelingsadviezen nodig hebben. Hierbij is training en supervisie cruciaal. Al deze aspecten zijn van negatieve invloed op de uniformiteit in het handelen van groepsleiders. 
In dit onderzoek is met behulp van kwalitatieve- en kwantitatieve methoden gekeken of de behoeften van groepsleiders overeenkomen met de theorie. Er zijn eerst vier diepte-interviews afgenomen. Vervolgens is door alle respondenten een vragenlijst ingevuld (62 groepsleiders). Bij het beantwoorden van de vragen is gebruik gemaakt van frequentieanalyses en verschilanalyses. 
Uit de resultaten blijkt dat er op sociaal gebied vooral behoefte is aan saamhorigheid binnen het team. Dit kan behaald worden door middel van betere communicatie en complete teams tijdens vergaderingen/overdrachten. Een uitkomst op organisatorisch vlak is de behoefte aan een lagere werkdruk. Factoren die hierbij naar voren kwamen zijn: kleinere groepsformatie, grotere teams en meer dan één jeugdzorgwerker C. Ook worden vaste invalkrachten van betere kwaliteit gewenst. Daarnaast is er meer behoefte aan inspraak en terugkoppeling vanuit de manager. Ook hebben veel groepsleiders aangegeven meer veiligheid te willen ervaren tijdens het handelen. Ten slotte zijn de wensen op technisch gebied: een up-to-date hulpmiddel, meer mogelijkheden in scholing/trainingen en meer onderscheid in incidentformulieren. Er is geen verschil in uitkomsten tussen groepsleiders van gesloten- en besloten groepen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk