De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleiding van PRO, VSO, VMBO BB en VMBO LW leerlingen door RMC.

Begeleiding van PRO, VSO, VMBO BB en VMBO LW leerlingen door RMC.

Samenvatting

In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: ‘’Op welke manier kan de Gemeente Enschede en de Regio Twente invulling geven aan de nieuwe RMC-wet, gericht op Speciaal- en Praktijkonderwijs, VMBO BB en VMBO LW?’’.
 
Het doel van de nieuwe RMC-taken is om een nog scherper doel te stellen dan eerder. In 2021 mogen er maximaal 20.000 nieuwe VSV’ers per jaar zijn. Tevens is het doel een sluitend vangnet voor jongeren te creëren (Min. Bussemaker, 2016). Het centrale probleem is dat op dit moment deze jongeren nog niet in beeld bij de gemeenten zijn.
 
Dit onderzoek is gedaan door middel van zowel deskresearch als interviews en gesprekken met belanghebbenden. Tevens is actief meegewerkt aan het opzetten en uitwerken van een plan om jongeren uit het PRO/VSO een sluitend vangnet te bieden.
 
Er zijn verschillende resultaten die voortgekomen uit het onderzoek.

Er is een uniform regionaal meldformulier geschreven waar scholen uitstromende leerlingen mee melden bij het RMC.
Er is berekend hoeveel geld nodig is voor de nieuwe taken. Er is in totaal ruim €151.000 voor de hele Regio Twente nodig. Enschede krijgt hiervan ongeveer €45.000
Tevens is een structuur bedacht voor het invullen van de taken. Scholen vullen de formulieren in en verzenden die. Vervolgens registreert de Enschede deze jongeren in Key2 Jongerenmonitor. Jongeren die extra hulp nodig hebben worden doorverwezen naar het actieteam. Alle uitgestroomde jongeren worden vervolgens tot hun 23e gemonitord en als er problemen zijn verwezen naar het actieteam.

 
Naast deze resultaten zijn er ook nog een aantal aanbevelingen gedaan:

De nieuwe RMC-taken moeten niet groter worden gezien dan ze daadwerkelijk zijn. Er moeten dus niet allerlei nieuwe, extra structuren omheen worden gebouwd.
Om jongeren goed in beeld te houden en hun situatie goed in te schatten wordt aangeraden om twee keer per jaar te monitoren.
De onderlinge communicatie tussen gemeentelijke afdelingen over deze doelgroepen kan beter en directer.
De middelen die beschikbaar komen voor de nieuwe taken moeten worden gebruikt voor de registratie en administratie. De hoeveelheid te monitoren jongeren zal de eerste jaren sterk toenemen.


Uit verscheidene gesprekken is blijkt dat er veel met Word-of Excelbestanden wordt gewerkt. Aan te raden is om mensen alleen in centrale systemen te laten werken op een uniforme wijze.
Om tot een goede analyse te komen moet er wellicht één of meerdere keren een ervaringsdeskundige van deze doelgroep komen bij het actieteam. Met name om uit te leggen wat de valkuilen en de kansen zijn bij deze jongeren.  

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBestuurskunde/Overheidsmanagement
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk