De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Project OMS : Onderzoek naar het Openbaar Meldsysteem binnen de Veiligheidsregio IJsselland en de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland in relatie met het Bouwbesluit 2012

Project OMS : Onderzoek naar het Openbaar Meldsysteem binnen de Veiligheidsregio IJsselland en de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland in relatie met het Bouwbesluit 2012

Samenvatting

Samenvatting
Aanleiding
De Veiligheidsregio IJsselland en de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG) delen sinds 2010 een gezamenlijke meldkamer, de Meldkamer Oost Nederland (MON). Hierdoor komen de meldingen die voortkomen uit het Openbaar Meldsysteem (OMS) van beide regio’s binnen bij één meldkamer. Toch gaan beide regio’s op dit moment verschillend om met het beheer van de OMS aansluitingen. Voor het beheer van de OMS aansluitingen heeft de Veiligheidsregio IJsselland een contract met commerciële partner Siemens. De VNOG heeft het Regionaal Brandmeld Systeem (RBS). Het RBS is door de VNOG zelf ontwikkeld en daarmee beheren zij zelf de OMS aansluitingen. Beide regio’s vinden dat er door de samenwerking in de MON ook samenwerking op het gebied van OMS dient plaats te vinden. Ook door de aankomende verandering van wet- en regelgeving omtrent het OMS is het verstandig om te kijken naar het toekomstperspectief van beide regio’s.
Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de wijze waarop de Veiligheidsregio IJsselland en de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland dienen om te gaan met het beheer van de OMS aansluitingen na het in werking treden van het nieuwe Bouwbesluit 2012.
Probleemstelling
De probleemstelling luidt als volgt:
Op welke wijze dienen de Veiligheidsregio IJsselland en de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland om te gaan met het beheer van OMS aansluitingen na het inwerking treden van het Bouwbesluit 2012?
De deelvragen worden in het hoofdstuk ‘Onderzoek’ vermeld.
Opdrachtomschrijving
Hoogstwaarschijnlijk zal per 1 januari 2012 het Bouwbesluit 2012 in werking treden. Dit Bouwbesluit 2012 vervangt het Bouwbesluit 2003 en een aantal andere regelgevingen. Met deze invoering komt ook het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (ook wel; Gebruiksbesluit) te vervallen. De inhoud van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken wordt geïntegreerd in het Bouwbesluit 2012.
De belangrijkste wijziging die zal plaatsvinden is het verdwijnen van een groot aantal OMS aansluitingen. Deze OMS aansluitingen hoeven op grond van het Bouwbesluit 2012 niet langer een verplichte doormelding te hebben op het OMS.
Onderzoeksopzet
Uitvoerig en zorgvuldig onderzoek ligt ten grondslag aan deze scriptie. Door het gebruik van diverse onderzoeksmethoden wordt de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek gewaarborgd. Zo is er een plan van aanpak gemaakt voorafgaand aan het onderzoek. Daarna heeft er een literatuuronderzoek en documentanalyse plaatsgevonden. Diverse documenten zijn onderzocht, onder andere rapporten, wet- en regelgeving, jurisprudentie en kamerstukken. Een andere belangrijke onderzoeksmethode is bureau onderzoek, waarin is gekeken naar de OMS aansluitingen binnen de Veiligheidsregio IJsselland en de VNOG. Voor hele specifieke informatie, denk aan de besluitvormingsprocedure van de Veiligheidsregio IJsselland of aanvullende informatie over het ‘Project Nodeloze Uitrukken Terugdringen’ (NUT) was het noodzakelijk om interviews te houden.
Conclusie
De Veiligheidsregio IJsselland en de VNOG dienen na de invoering van het Bouwbesluit 2012 anders om te gaan met de OMS aansluitingen. Er zal in beide regio’s een reductie zijn van ongeveer 50% van alle OMS aansluitingen. Daarom dient het beheer op een andere wijze te worden ingevuld. De toekomstperspectieven van beide regio’s zijn op dit moment nog verschillend.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersVeiligheidsregio IJsselland, afdeling Regionale Brandweer, team Risicobeheersing
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk