De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar gedragsverandering bij COPD- patiënten

Onderzoek naar gedragsverandering bij COPD- patiënten

Samenvatting

COPD is een ziekte van de luchtwegen en de bronchiën.Steeds meer mensen krijgen de diagnose COPD gesteld. Door lange tijd te roken, weinig beweging en een slecht eetpatroon is er een verhoogd risico op de longziekte COPD. Door het aanpassen van het gedrag, actieve beweging en stoppen met roken, kan de ziekte positief beïnvloed worden, zodat de kwaliteit van leven zo lang mogelijk behouden kan worden. Toch zijn er patiënten die niet voldoende gemotiveerd zijn om hun gedrag op een actieve manier aan te passen door bijvoorbeeld te stoppen met roken.
 
Carintreggeland in Hengelo houdt zich bezig met het gedrag van COPD-patiënten. Het doel is om op afstand hulp te kunnen verlenen aan deze doelgroep. In 2010 is er een overkoepelend onderzoek begonnen naar hulpverlening aan COPD-patiënten op afstand door middel van e-health. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën, waarbij vooral internet een belangrijke rol speelt. Dit onderzoek is een klein onderdeel van het overkoepelend onderzoek. Carintreggeland wil inzicht krijgen in het gedrag, de behoeftes en faalfactoren van het veranderen van gedrag bij COPD-patiënten. Op grond daarvan wordt,in opdracht van Carintreggeland, onderzoek gedaan naar de vraagstelling:
 
`Waar liggen de behoeften van patiënten met COPD,met betrekking tot de ondersteuning van een gezonde leefstijl, en hoe kunnen hun gedragspatronen positief veranderd worden?´
 
Dit onderzoek betrof een kwalitatief onderzoek, omdat er geen eenduidigewerkelijkheid bestaat. Uitgangspunt van dit onderzoek waren de behoeften, het gedrag en de gedachten van de COPD-patiënten.Het onderzoek betrof COPD-patiënten uit het woonzorgcentrum Hoog Schuilenburg in Almelo. Deze respondenten vormden de populatie van het onderzoek. De onderzoekspopulatie bestond uit een groep van 24 mensen, maar door de non-respons bleven er negen respondenten over.Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van half-gestructureerde interviews, zodat de respondent naast onze vragen ook de ruimte heeft om zijn/haar eigen verhaal te vertellen.
Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de COPD-patiënten geen behoefte hebben aan ondersteuning om hun gedrag op een actieve manier positief te veranderen. De respondenten zijn door hun hoge leeftijd ongemotiveerd en zijzijn tevreden met de huidige zorg. Er wordt geadviseerd om extra cursussen in te voeren voor medewerkers met betrekking tot motiverende gespreksvoering, zodat de respondenten gemotiveerd kunnen worden.
Voor een vervolgonderzoek wordt er geadviseerd om op tijd voldoende respondenten te vinden in een jongere leeftijdscategorie die ambulant begeleidt worden. Ook is het belangrijk om onderscheid te maken tussen stadia één + twee en drie + vier, zodat de resultaten betrouwbaarder zijn.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk