De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Participatie van mensen met ernstige psychiatrische problematiek in de wijk.

Participatie van mensen met ernstige psychiatrische problematiek in de wijk.

Samenvatting

Participatie. Een veel gehoord begrip van de afgelopen jaren. Iedereen moet mee doen, ongeacht psychische en lichamelijke gezondheid. Om te bewerkstelligen dat ook mensen met ernstige psychiatrische problematiek participeren, zijn veel projecten opgezet. Tandem Welzijn en RIBW Nijmegen en Rivierenland zijn in 2013 een samenwerking gestart waarmee zij willen bereiken dat ook mensen met ernstige psychiatrische problematiek participeren in de wijk. Inclusie is het doel. Het is nu 2017, hoe de samenwerking tussen Tandem en de RIBW door de bewoners van de RIBW te Heseveld wordt ervaren is een vraag die tot nu toe onbeantwoord bleef. Na intensief contact met Annica Brummel (Tandem), Peer van Hoof (Tandem) en Karlijn Koot (RIBW) is besloten dat deze vraag aan de hand van dit onderzoek beantwoord gaat worden.
 
Aan de hand van literatuur onderzoek, interviews met bewoners van de RIBW te Heseveld en een focusgroep met medewerkers van Tandem en de RIBW is onderzocht wat de werkzame bestanddelen van de samenwerking tussen Tandem en de RIBW zijn. Hierbij hebben wij ons gericht op het perspectief van de bewoners van de woonvormen van de RIBW te Heseveld.
De geïnterviewde respondenten hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten en/of activiteiten die zijn voort gekomen uit de samenwerking tussen RIBW en Tandem. Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van de bewoners positief is over deze bijeenkomsten en activiteiten. Wel worden tips gegeven over het duidelijk maken van een overstijgend doel, de duidelijkheid en de continuïteit.
 
Uit het onderzoek is gebleken dat het bieden van een vast stramien, het duidelijk maken van het overstijgend doel, een goede overdracht naar nieuwe collega’s die betrokken worden bij de samenwerking, de beschikbare tijd van de Tandem medewerker en het hebben van een duidelijke rolverdeling voor de medewerkers van Tandem en de RIBW helpende bestanddelen zijn voor de samenwerking tussen Tandem en de RIBW. Uit deze conclusie komen verbeterpunten naar voren. Aanbevelingen die aan de hand van de conclusies naar voren zijn gekomen zijn: het creëren van duidelijkheid wat betreft het doel voor de bewoners, het creëren van duidelijkheid wat betreft de rolverdeling van de medewerkers voor de bewoners, het werken volgens de presentiebenadering, het invoeren van vaste contactmomenten en het ontwikkelen van een draaiboek voor nieuwe medewerkers die onderdeel gaan uitmaken van de samenwerking tussen Tandem en de RIBW.
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk