De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mentale training in de praktijk

Onderzoek naar visualisatie- en ontspanningsoefeningen bij sporters en coaches

Mentale training in de praktijk

Onderzoek naar visualisatie- en ontspanningsoefeningen bij sporters en coaches

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd voor Sports Imagery. Sports Imagery wil met dit onderzoek te weten komen hoe het komt dat sporters en coaches nog weinig gebruik maken van visualisatie- en ontspanningsoefeningen ondanks dat uit literatuur blijkt dat de oefeningen effectief zijn. Dit onderzoek richt zich onder andere op de belemmerende en bevorderende factoren in het gebruik van visualisatie- en ontspanningsoefeningen.
De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: ‘Hoe komt het dat sporters in Nederland weinig gebruik maken van mentale trainingsvormen terwijl uit de literatuur blijkt dat deze trainingsvorm positieve invloed heeft op zowel de sporter als zijn sportprestaties?’ Om hier antwoord op te geven, is er een vragenlijst afgenomen bij individuele- en teamsporters en bij coaches. Er is een responsaantal van 170 sporters en 65 coaches behaald. De data zijn op verschillende manieren geanalyseerd. Er is voornamelijk door middel van de Mann Whitney U-toets en de chikwadraattoets gekeken naar verschillen tussen de basisvariabelen (geslacht, team vs. individuele sporters & top- vs. amateursporters).
Uit het onderzoek blijkt dat weinig sporters gebruik maken van visualisatie- en ontspanningsoefeningen.  Ook blijkt dat veel sporters de oefeningen als niet-belangrijk ervaren. Zij zien het nut en het belang er niet van in. Daarnaast blijkt dat voornamelijk de praktische belemmeringen in het gebruik van visualisatie- en ontspanningsoefeningen het grootst zijn. Hierbij komt naar voren dat sporters aangeven weinig kennis over de oefeningen te hebben, waardoor zij de oefeningen niet goed kunnen toepassen in de praktijk. Coaches worden voornamelijk belemmerd omdat zij niet weten dat er visualisatieoefeningen zijn, en doordat zij het moeilijk vinden om ontspanningsoefeningen in de praktijk toe te passen.
Naar aanleiding van de resultaten zijn er enkele aanbevelingen gedaan voor de organisatie Sports Imagery en voor vervolgonderzoek. Het is belangrijk dat Sports Imagery er allereerst voor zorgt dat sporters het belang van mentale training in gaan zien. Vanuit daar kan er gekeken worden naar het verkleinen van onder andere praktische belemmeringen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk