De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opsporing van actieve IBD met behulp van een elektronische neus

Cross-sectionele pilotstudy naar een innovatieve methode voor de opsporing van actieve IBD met behulp van een Aeonose apparaat in het Deventer Ziekenhuis

Opsporing van actieve IBD met behulp van een elektronische neus

Cross-sectionele pilotstudy naar een innovatieve methode voor de opsporing van actieve IBD met behulp van een Aeonose apparaat in het Deventer Ziekenhuis

Samenvatting

Samenvatting
Aanleiding: voor patiënten met IBD zou een minder ingrijpende methode prettig zijn om aan te tonen of ze actieve ziekte hebben of niet. Het hoofddoel is te bepalen of in de uitademingslucht m.b.v. de Aeonose onderscheid gemaakt kan worden tussen actieve IBD en gezonde controles. Deze methode is vergeleken met de gouden standaard, een coloscopie. De controlegroep zijn patiënten die komen voor een controle coloscopie na poliepectomie. Uitademingslucht van deelnemers met een actieve IBD wordt geanalyseerd en vergeleken met gezonde controle deelnemers.
Probleemstelling: wat is de meerwaarde van het inzetten van de Aeonose voor het meten van een opvlamming bij een inflammatoire darmontsteking (IBD)?
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er drie deelvragen opgesteld. Deelvraag 1: kan de Aeonose door middel van uitademingslucht patiënten met actieve inflammatoire chronische darmontsteking onderscheiden van gezonde controles? Deelvraag 2: hoe wordt het gebruik van het Aeonose apparaat ervaren door patiënten? Deelvraag 3: welk onderzoek wordt door patiënten als minst belastend ervaren; een coloscopie, een ontlastingtest of ademanalyse? Methode: deze cross-sectionele pilotstudie bevat 2 groepen die met elkaar worden vergeleken; controle deelnemers en patiënten in de IBD bevestigde groep. De uitkomstdata wordt gesplitst in een leergroep en een validatiegroep, waardoor er een crossvalidatie uitgevoerd kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van de “leave 10 % out” methode. Hiermee wordt een model gecreëerd met 90 % van de data, de overige 10 % wordt voorspeld door het model. Vervolgens kan met deze data een ROC-curves gepresenteerd worden.
Resultaten: de Aeonose is instaat actieve IBD te onderscheiden van controles met een redelijke sensitiviteit (69%) en specificiteit (74%). ROC analyse geeft een area under curve (AUC) van 0.73, bij analyse voor de groep actieve colitis ulcerosa versus controlegroep werd een AUC gezien van 0.87. Het gebruik van de Aeonose werd met een 7,9 als prettig ervaren en patiënten ervaren in 75.8 % van de gevallen de Aeonose als minst belastend t.o.v. een ontlastingtest of een coloscopie.
Conclusie: de Aeonose kan in 74 % van de gevallen actieve IBD onderscheiden van gezonde controles, waarbij 75.8% van de patiënten het gebruik van de Aeonose als minst belastend scoren en het gemiddelde cijfer wordt gegeven van een 7,9. De bijwerking droge mond (43.9%) en speekselvloed (34,8%) zijn de meest voorkomende. Vervolgonderzoek is nodig om de nauwkeurigheid van de techniek te bevestigen.
Implicaties: deze studie is een belangrijke stap in de richting van de ontwikkeling van een niet invasieve manier voor het opsporen van actieve IBD. Wanneer blijkt dat de Aeonose met meer nauwkeurigheid activiteit van IBD kan opsporen zou het goed zijn om na te denken hoe een thuistest ingezet kan worden. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingAdvanced Nursing Practice
Datum2017-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk