De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen

Samenvatting

Samenvatting
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Westfalen Gassen Nederland (WGN) met als doel het behouden van noodzakelijke en unieke kennis voor de organisatie. Om kennis te kunnen behouden zal persoonseigen (impliciete) kennis gedeeld moeten worden. ‘Kennis delen is kennis vermenigvuldigen!’
Het doel van kennis delen is tweeledig. Enerzijds om de aanwezige kennis volledig te benutten en anderzijds om te zorgen dat er geen kennis verloren gaat wanneer een medewerker vertrekt  (Betrams, 1999). Kennis delen leidt tevens tot effectievere werkprocessen (Davenport & Prusak, 1998). Welke factoren dragen bij aan het verbeteren van kennis delen en hoe kunnen deze factoren worden geoptimaliseerd bij WGN? De onderzochte factoren die kennis delen positief beïnvloeden zijn een open communicatiecultuur, affectief commitment, stimulerend leiderschap en ondersteunend daarin ICT. De correlatie van affectief commitment en stimulerend leiderschap zijn in onderzoeken het meest geoperationaliseerd en aangetoond. Om die reden is het onderzoek gericht op deze twee onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele kennis delen.
Kennis delen kan verbeterd worden zoals blijkt uit de resultaten van het kwantitatief onderzoek. Enerzijds om cruciale kennis te behouden voor de organisatie. Anderzijds om het werk beter te kunnen uitvoeren en medewerkers en daarmee als organisatie te kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het noodzakelijk om de juiste competenties te hebben om mee te kunnen gaan met toekomstige veranderingen. Het nut en de noodzaak van kennis delen wordt door iedereen ondersteund. De mindset om dit ook werkelijk een onderdeel van het werk te laten worden moet worden aangepast.
De eindconclusie rond het thema kennis delen is dat er een duidelijke visie en doelstellingen ontbreken. De huidige mate van kennis delen draagt niet bij aan het behouden en vernieuwen van kennis. De aanwezige kennis wordt onvoldoende benut en men is zich te weinig bewust van de onderlinge afhankelijkheid, zowel binnen de eigen teams als over afdelingen heen. Om dit te kunnen verbeteren zal de directie een fundament moeten leggen. Dit fundament, de gewenste situatie, dient als uitgangspunt naar alle medewerkers gecommuniceerd te worden. Een analyse van de bestaande situatie geldt als startpunt en bepaalt het benodigde kennisconversieproces en welke methode hiervoor geschikt is. Welke kerncompetenties (vakkennis en vaardigheden) zijn nodig per niveau of functie.
Kernpunten aanbevelingen:
Analiseer de huidige situatie en formuleer de gewenste situatie, creëer een meer ontwikkelgerichte organisatiecultuur, benadruk de rol van leidinggevenden in het stimuleren van kennis delen en leidt leidinggevenden hiervoor op.
Door de sterke invloed van leiderschap op kennis delen is het een logische stap om  in te zetten op stimulerend leiderschap. Zij zullen een cultuur moeten scheppen die kennis delen stimuleert en faciliteert. Het begint met de aanwezigheid van een gezamenlijke doelstelling, daadkracht, duidelijkheid over wat van eenieder verwacht wordt, de juiste kennis op iedere werkplek en erkenning van het belang van kennis  delen om samen te kunnen groeien. Het beste resultaat kun je behalen wanneer iedere medewerker zijn bijdrage aan het gezamenlijke resultaat kent en begrijpt en dit met trots uitvoert. Om dat te bereiken heb je een cultuur nodig waarin men elkaar aanspreekt en van elkaar leert, waar iedere medewerker zich eigenaar voelt van zijn afdeling en werkplek en de verantwoordelijkheid hiervoor neemt. Waar naar elkaar geluisterd wordt en werkplezier is.
 
Kortom:
Werk aan een kenniscultuur die uitdaagt en inspireert!

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk