De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Richtlijn uithuisplaatsing: hoe staat het er mee?

Een onderzoek naar de toepassing van de richtlijn uithuisplaatsing binnen de Raad voor de Kinderbescherming te Almelo.

Richtlijn uithuisplaatsing: hoe staat het er mee?

Een onderzoek naar de toepassing van de richtlijn uithuisplaatsing binnen de Raad voor de Kinderbescherming te Almelo.

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op de richtlijn uithuisplaatsing van richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Dit onderzoek is gericht op de richtlijn uithuisplaatsing van richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming te Almelo staat aan het begin van het implementeren van deze richtlijn. Beginnend aan deze implementatie wil de Raad voor de Kinderbescherming te Almelo weten in hoeverre de richtlijn uithuisplaatsing binnen de organisatie gehanteerd wordt door de raadsonderzoekers om over te gaan tot implementatie. Daarbij is het van belang om te weten welke factoren er van invloed zijn op een implementatie en welke factoren er momenteel een rol spelen bij de Raad voor de Kinderbescherming.
Het onderzoek wordt een kwalitatief diepteonderzoek genoemd, omdat het onderzoek het doel heeft om erachter te komen hoe de Raad voor de Kinderbescherming de richtlijnen toepast. Hiervoor is het nodig om een diepgaand beeld te krijgen en achter de individuele opvattingen van de raadsonderzoekers te komen, door gebruik te maken van interviews. Dit wil zeggen dat het onderzoek een kwalitatief diepteonderzoek betreft.
Om dit onderwerp te onderzoeken, is de volgende hoofdvraag voor dit onderzoek opgesteld: ‘Wat is de stand van zaken binnen de Raad voor de Kinderbescherming te Almelo rondom de implementatie van de richtlijn uithuisplaatsing van richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming?’. Aan de hand van twee theoretische deelvragen en drie praktijkgerichte deelvragen is deze hoofdvraag beantwoord.
Voor de theoretische deelvragen heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Hierin is naar voren gekomen waarvoor de richtlijnen gebruikt kunnen worden en welke factoren bijdragen aan een succesvolle implementatie. Verschillende factoren kunnen een implementatieproces belemmeren en bevorderen. Deze factoren worden ook wel determinanten genoemd. Door deze determinanten in kaart te brengen binnen de Raad voor de Kinderbescherming te Almelo, is er gebruik gemaakt van de MIDI (Meetinstrument Determinanten en Innovaties). Om antwoord te kunnen geven op de praktijkgerichte deelvragen, is ervoor gekozen om interviews af te nemen bij de raadsonderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming te Almelo op basis van de interviewvragen die zijn afgeleid van de MIDI. Om de data te kunnen analyseren is er gebruik gemaakt van een labelschema, waardoor de verkregen antwoorden gelabeld zijn. Hierdoor wordt inzichtelijk welke antwoorden er gegeven zijn per interviewvraag.
Uit de conclusie van dit onderzoek blijkt dat de richtlijnen binnen de Raad voor de Kinderbescherming te Almelo nog niet geïmplementeerd zijn binnen de organisatie. De raadsonderzoekers geven in de interviews dan ook aan dat ze niet het idee hebben dat er wat wordt geïmplementeerd. Ook is er tijdens het onderzoek bekend geworden dat er geen sprake is van een implementatieplan vanuit de organisatie, waaruit gebleken is dat er nog geen sprake is van een officiële implementatie. Wel is gebleken uit de interviews dat het merendeel van de raadsonderzoekers op de hoogte is van de richtlijn uithuisplaatsing. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de Raad voor de Kinderbescherming zich momenteel nog niet in een van de implementatiefasen bevindt. Wanneer raadsonderzoekers de richtlijn accepteren en adopteren, kan de Raad voor de Kinderbescherming aan de hand van een implementatieplan beginnen met het implementeren van deze richtlijn en vervolgens uitbreiden naar de andere dertien richtlijnen.
Er zijn een aantal aanbevelingen opgesteld aan de hand van de conclusies van dit onderzoek. Hierin wordt aanbevolen dat de Raad voor de Kinderbescherming te Almelo een implementatieplan op gaat stellen om de richtlijn uithuisplaatsing te implementeren en leert van andere locaties van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland hoe zij de richtlijn uithuisplaatsing geïmplementeerd hebben. Daarnaast wordt aanbevolen o

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk