De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Statushouders: De weg naar financiële zelfredzaamheid

Statushouders: De weg naar financiële zelfredzaamheid

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport wordt er antwoord gegeven op de vraag: Wat is er nodig om de behoefte van statushouders in de gemeente Hardenberg enerzijds en de werkwijze van de medewerkers van het budgetteam Raad en Recht anderzijds nader tot elkaar te brengen, opdat betreffende statushouders geholpen kunnen worden richting financiële zelfredzaamheid?
Antwoorden op de hoofdvraag zijn gevonden door het doen van een literatuuronderzoek die is weergegeven in het theoretisch kader. Dit heeft zich gericht op de oorzaken van problematiek rondom schulden/financiële problematiek en de belemmeringen die dit oplevert. Daarnaast zijn er ook in het theoretisch kader mogelijk oplossingsrichtingen benoemd om de financiële zelfredzaamheid te versterken. De deelvragen zijn beantwoord door middel van deskresearch en interviews. De deskresearch heeft antwoorden opgeleverd met betrekking tot de huidige werkwijze en de partijen die hierbij betrokken zijn. Verder hebben de interviews antwoorden opgeleverd door ervaringen van statushouders en vrijwilligers in kaart te brengen met betrekking tot de gevonden werkwijzen in de deskresearch. De verkregen antwoorden uit de interviews hebben als doel om aanbevelingen te doen en de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat er veel factoren meespelen bij het financieel zelfredzaam worden van statushouders. De huidige werkwijze, namelijk spreekuren en budget coaching, heeft op de korte termijn wel resultaten, maar zorgt er niet voor dat statushouders het ook zelf leren en uiteindelijk zelfredzaam worden. Daarbij geven de vrijwilligers onder andere aan dat het belangrijk is om meer kennis en vaardigheden te krijgen op het gebied van het coachen van deze specifieke doelgroep als ook meer kennis over de organisaties die een rol spelen om de statushouder heen. Daarnaast constateren zij ook dat er naast de financiële problematiek ook op andere leefgebieden belemmeringen worden ondervonden, die het ook moeilijker maken om zelfredzaam te worden. De statushouders geven op hun beurt aan dat zij de hulp die zij bij de organisatie krijgen als heel prettig ervaren, maar dat zij niet het gevoel hebben het uiteindelijk ook zelf te kunnen. De zaken worden veelal voor hen geregeld en er is weinig kennis van het Nederlands financieel systeem. Daarnaast zouden ze graag meer uitleg in hun eigen taal willen en merken zij ook op dat zij op meerdere leefgebieden belemmeringen ondervinden, zoals taal en psychische problematiek. Samenvattend bekent dit dat statushouders op financieel gebied onvoldoende begeleid worden in hun weg naar zelfstandig leven in Nederland. Daarnaast is er ook een meer integrale begeleiding nodig, die hulp biedt op meerdere leefgebieden en die ook voldoende op elkaar aansluit.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2021-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk