De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verouderde psychiatrische zorgterreinen.

Wat te doen met verouderde vastgoedconcepten?

Verouderde psychiatrische zorgterreinen.

Wat te doen met verouderde vastgoedconcepten?

Samenvatting

De afgelopen jaren hebben meerdere grote veranderingen plaats gevonden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze zijn de ambulantisering van de zorg en de hervorming van de langdurige GGZ. Door de ambulantisering zijn minder bedden nodig, worden personen met psychiatrische aandoeningen meer thuis geholpen en wordt de grootschaligheid van de GGZ afgebouwd (Trimbos Instituut, 2018). De hervorming van de langdurige GGZ gaat in op het anders financieren van de langdurige GGZ, tot 2015 werd dit gefinancierd door de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Tegenwoordig is dit overdragen naar de wet langdurige zorg (Wlz) en naar de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door gemeenten. Het doel van deze veranderingen is het bevorderen van het herstel en het stimuleren van integratie. Echter zijn dit niet de enige gevolgen van deze veranderingen, zo veranderd ook de vraag naar de hoeveelheid vastgoed en het type vastgoed. Voorheen werden personen met een psychiatrische aandoening ver buiten de stad gehuisvest. Tegenwoordig worden deze zorgterreinen buiten de stad steeds minder gebruikt en komen leeg te staan. De eisen die de zorgvastgoedeigenaren stellen aan dit type vastgoed is nog onduidelijk, om dit te veranderen is dit onderzoek uitgevoerd. Het centrale vraag die hierbij hoort is dan ook: “Hoe kan een lijst worden gemaakt waardoor de eisen van zorgvastgoedeigenaren aan zorgvastgoed inzichtelijk worden?”.
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn eerst een aantal deelvragen beantwoord, door de deelvragen is de definities van zorgvastgoed en zorgvastgoedeigenaren bepaald. Daarnaast is een lijst met algemene vastgoedeisen vanuit de gebruiker opgesteld. Door de verkregen informatie uit deze twee deelvragen samen te voegen is een theoretische lijst met zorgvastgoedeisen opgesteld. Vervolgens is deze lijst bij de laatste deelvraag getoetst aan verschillende GGZ instellingen, de praktijk. Allereerst hebben de geïnterviewden de theoretische lijst gecontroleerd en een aantal onderwerp verwijderd, verplaatst en toegevoegd. Vervolgens zijn de interview vragen beantwoordt. De uitkomsten van de interviews zijn geanalyseerd en hiermee is de lijst met zorgvastgoedeisen opgesteld.
Door het maken van deze lijst met zorgvastgoedeisen, het beantwoorden van de probleemstellingen het uitvoeren van het onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen gedaan worden. Deze zijn de verdelen in de aanbevelingen aan de opdrachtgever, ten aanzien van nader onderzoek en ten aanzien van het externe doel. De eerste aanbeveling aan de opdrachtgever is het opdoen van meer kennis over de geestelijke gezondheidszorg, de volgende is het gebruiken van deze kennis bij waardebepaling, de derde aanbeveling staat in directe verbinding met de vorige aanbeveling, deze is dan ook het koppelen van financiële waardes aan de eisen, de laatste aanbeveling aan de opdrachtgever is het gebruiken van de opgedane kennis om onderscheidend te zijn. De zorgvastgoedmarkt wordt steeds aantrekkelijker voor beleggers en investeerders en is nog volop in ontwikkeling. Veelal wordt gefocust op zorgvastgoed met betrekking op senioren en ziekenhuizen. Daarom is dit het perfecte moment om met kennis over GGZ onderscheidend te zijn.
De aanbevelingen ten aanzien van nader onderzoek zijn de volgenden, om de betrouwbaarheid van het onderzoek verder te verhogen kunnen de nog niet geïnterviewde GGZ instellingen opnieuw benaderd worden om deze alsnog te interviewen. De volgende aanbeveling is het nogmaals toetsen van de lijst met zorgvastgoedeisen aan de praktijk, hierdoor wordt deze nog accurater. De derde aanbeveling is het doen van een case-study, hierbij kan de lijst toegepast worden op een terrein om te beoordelen in hoeverre deze voldoet aan de lijst met eisen. De vierde aanbeveling is het opstellen van een vast programma van eisen voor het vastgoed van GGZ instellingen, uit de interviews is gebleken dat dit vaak nog niet aanwe

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk