De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Diversiteit binnen BOR Twente

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van allochtone cliënten

Diversiteit binnen BOR Twente

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van allochtone cliënten

Samenvatting

Verwachtingen en behoeften van allochtone cliënten kunnen anders zijn dan wat men is gewend. BOR Twente, de opdrachtgever van dit onderzoek, is zich bewust van dit feit en wil graag kritisch kijken naar eigen diensten met betrekking tot deze doelgroep. Om dat te kunnen doen, is het noodzakelijk om te weten hoe de allochtone cliënten de begeleiding van BOR Twente hebben ervaren. Met dit onderzoek wil de opdrachtgever erachter komen hoe de huidige benadering en werkwijze van BOR door allochtone cliënten wordt ervaren. Het onderzoek zal bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en aan de ontwikkeling van het diversiteitsbeleid binnen BOR. Daarnaast zouden de resultaten gebruikt kunnen worden binnen alle BOR-afdelingen in het land. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
Hoe hebben de allochtone cliënten de begeleiding van BOR Twente tot nu toe ervaren?
Om een antwoord op deze vraagstelling te krijgen, zijn er zes deelvragen opgesteld waarvan drie praktische. Met de praktische deelvragen zijn ervaringen van de cliënten op drie gebieden onderzocht: de werkwijze van BOR, de bejegening van BOR-medewerkers en de BOR-resultaten. Dit is een kwalitatief evaluatieonderzoek. Door middel van tien interviews is inzicht verkregen hoe de allochtone cliënten de begeleiding van BOR hebben ervaren.
Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de allochtone cliënten de begeleiding van BOR Twente in het algemeen als positief hebben ervaren. De meeste respondenten waren heel positief over de rol van de vrijwilliger en de manier waarop ze tijdens het traject door de medewerkers van BOR werden bejegend. Er kan geconcludeerd worden dat het allochtoon-zijn bij geen enkele respondent een negatieve invloed heeft gehad en dat BOR-medewerkers voldoende rekening hebben gehouden met behoeftes van de respondenten.
Wat betreft de resultaten na een BOR-traject zijn de respondenten minder positief. Het merendeel van de respondenten heeft aangegeven dat de bereikte omgangsregeling en gemaakte afspraken van korte duur waren. Bij de meeste respondenten werd de situatie na het afsluiten van het BOR-traject hetzelfde als voorheen.
Tot slot zijn aanbevelingen gedaan. In één van de aanbevelingen wordt een andere afsluiting van het traject geadviseerd. Een aantal respondenten heeft gevraagd om een stapsgewijze afbouw van het traject om zo de duurzaamheid van de BOR te vergroten. Bij een stapsgewijs afbouw zou dan ook een periode van omgang zonder begeleiding van de vrijwilliger erin moeten zitten. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk