De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Productief aan het werk, nu en in de toekomst

Een onderzoek naar de risicofactoren die een relatie hebben met de productiviteit van werknemers

Productief aan het werk, nu en in de toekomst

Een onderzoek naar de risicofactoren die een relatie hebben met de productiviteit van werknemers

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd om te achterhalen welke risicofactoren een relatie hebben met het behalen van de gestelde productienorm (voor nu en in de toekomst) voor werknemers van de afdeling Bezwaar & Beroep van het UWV te Hengelo en Zwolle en er is tevens achterhaald of deze relatie verschilt over de verschillende leeftijden.
Om antwoorden te krijgen op de gestelde hoofd- en deelvragen, is allereerst kwantitatief onderzoek en vervolgens kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Allereerst zijn er vragenlijsten ingevuld door 27 respondenten. Met de verzamelde data uit deze vragenlijsten zijn vervolgens analyses gedaan. Hierna zijn naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten interviews gehouden met deze 27 respondenten, waarbij ingegaan werd op de beantwoorde vragen uit de vragenlijst.
Aangezien er uit de kwantitatieve analyse weinig conclusies getrokken konden worden, is met betrekking tot de aanbevelingen alleen ingegaan op de opvallende kwalitatieve resultaten. Uit de kwalitatieve resultaten is gebleken dat de vooraf gevonden risicofactoren vitaliteit, leefstijl en psychosociale arbeidsomstandigheden volgens de werknemers van de afdeling B&B te Hengelo en Zwolle een relatie hebben met de productiviteit. Daarnaast is gebleken dat de werknemers momenteel niet tevreden zijn over de inspraak, niet tevreden zijn over hoe de organisatie omgaat met de leefstijl van de werknemers en de oudere werknemers het werk graag willen afbouwen (en de jongere werknemers uitdaging erg belangrijk vinden).
Naar aanleiding van de resultaten en conclusies zijn de volgende aanbevelingen gedaan:
- Bespreekbaar maken van gezonde leefstijl,
- Jobcrafting binnen de resultaatverantwoordelijke teams,
- Meer inspraak in de vorm van klankbordgroepen.
Deze aanbevelingen zullen bijdragen aan het behalen van de gestelde productienorm voor werknemers van de afdeling Bezwaar & Beroep van het UWV te Hengelo en Zwolle, voor nu en in de toekomst. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2014-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk