De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een risico-inventarisatie voor SmartConnection?

Afstudeeronderzoek naar het onderdeel risico-inventarisatie van SmartConnection

Een risico-inventarisatie voor SmartConnection?

Afstudeeronderzoek naar het onderdeel risico-inventarisatie van SmartConnection

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op het toepassen van het onderdeel risico-inventarisatie voor de alcoholmatigingsinterventie SmartConnection van Tactus Verslavingszorg. Deze interventie bestaat uit het belonen van jongeren voor verantwoord alcoholgebruik, het aanbieden van alcoholvrije cocktails en de risico-inventarisatie, welke risicofactoren in de fysieke omgeving van uitgaansgelegenheden in kaart moet brengen. Het laatste onderdeel is ten tijde van het project niet van de grond gekomen. Het doel van dit onderzoek is om duidelijkheid te verschaffen over hoe het instrument dat risicofactoren in de fysieke omgeving in kaart moet brengen eruit moet zien en op welke manier deze ingezet kan worden in uitgaansgelegenheden. Hiervoor is de volgende probleemstelling geformuleerd:
Op welke manier kan het risicofactor-inventarisatie instrument van SmartConnection vormgegeven worden om risicofactoren te analyseren en op welke wijze kan het instrument toegepast worden als onderdeel van SmartConnection om een bijdrage te leveren aan verantwoord alcoholgebruik onder jongeren?
Voor dit onderzoek zijn er 14 diepte-interviews gehouden met medewerkers van gemeenten, horecagelegenheden, evenementen en personen met expertise en ervaring op het gebied van projecten waarvan het merendeel op het gebied van alcoholmatigingsprojecten. De interviews zijn aan de hand van een voice-recorder uitgewerkt tot transcripten om deze vervolgens te analyseren aan de hand van coderingsprocessen.
Uit dit onderzoek blijkt dat de risicofactor-inventarisatie het beste kan worden toegepast wanneer een medewerker van Tactus Verslavingszorg of SmartConnection zelf in de uitgaansgelegenheid rond loopt om aan de hand van een checklist te inventariseren welke risicofactoren aanwezig zijn die bijdragen aan overmatig alcoholgebruik. Hierdoor kost dit de ondernemer weinig tot geen tijd en wordt het voor hem gemakkelijk gemaakt. Aan de hand van een evaluatie van het instrument dient de ondernemer bewust te worden gemaakt van de factoren die in de uitgaansgelegenheid bijdragen aan overmatig alcoholgebruik en dient er vanuit de ondernemer zelf gekeken te worden welke factoren eventueel aangepast kunnen worden.
Het instrument dient gepresenteerd te worden als een checklist die bijdraagt aan de veiligheid van de uitgaansgelegenheid door factoren in kaart te brengen die bijdragen aan overmatig alcoholgebruik en daarmee overlast. Tevens dient een ondernemer of verstrekker een beloning te krijgen door de uitgaansgelegenheid positief te benoemen in een persbericht of door het afgeven van een keurmerk van SmartConnection. Om de risicofactor-inventarisatie in te zetten dient het niet de omgeving te beoordelen maar dient het zich te richten op de bewustwording van de ondernemer met betrekking tot overmatig alcoholgebruik. Het instrument dient als vast onderdeel te zijn van het horecaoverleg van gemeenten door het nut en de noodzaak van het instrument daarin te benoemen en dient er draagvlak gecreëerd te worden door partijen of uitgaansgelegenheden te zoeken die achter het idee van de risicofactor-inventarisatie staan.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk