De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van Actie tot Resultaat

Onderzoek naar factoren die het subjectief loopbaansucces beinvloeden

Van Actie tot Resultaat

Onderzoek naar factoren die het subjectief loopbaansucces beinvloeden

Samenvatting

Samenvatting
Deze afstudeerscriptie is mede dankzij de themakring ‘Duurzaam Loopbaansucces’ bij Saxion Hogeschool in Deventer ontstaan. Tijdens mijn werkzaamheden als P&O medewerker bij de Politieacademie in Apeldoorn werd ik in de gelegenheid gesteld om een onderzoek te doen naar loopbaansucces onder de medewerkers van het onderdeel Facilitair, Huisvesting & Middelen. De Politieacademie heeft momenteel te maken met organisatorische ontwikkelingen waaronder een reorganisatie met de Nationale Politie. Hierdoor heeft de Politieacademie te maken met bezuinigingen en formatiereductie. De medewerkers van de Politieacademie hebben in het verleden al eerdere met reorganisaties te maken gehad. Deze reorganisatie moet 41 miljoen euro bezuinigd worden waarbij 300 banen gaan verdwijnen. Medewerkers zullen nu actief met hun loopbaan bezig moeten gaan. Vanuit dit uitgangspunt werd mij verzocht om onderzoek te doen naar de rol van de leidinggevenden in relatie tot de loopbaanontwikkeling van medewerkers. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag:
‘In welke mate beïnvloeden het loopbaanaanpassingsvermogen van de individuele medewerker én de werkrelatie tussen de leidinggevende en de medewerker het subjectief loopbaansucces van de medewerker van het onderdeel Facilitair, Huisvesting & Middelen van de Politieacademie?’
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie componenten, namelijk loopbaanaanpassingsvermogen, subjectief loopbaansucces en de werkrelatie tussen leidinggevende en de medewerkers. Voor dit onderzoek werden 157 medewerkers benaderd. Hiervan hebben 59 medewerkers meegewerkt aan het onderzoek. Het onderzoek heeft zich verder alleen gericht op de medewerkers in vaste dienst, in tijdelijke dienst of uitzendkracht zijn. Middels een enquête zijn de respondenten gevraagd in welke mate zij zich aanpassen aan werkgerelateerde transities. Om het loopbaanaanpassingsvermogen te meten is gebruik gemaakt van de theorie van Savickas (2005). Volgens Savickas is het loopbaanaanpassings-vermogen te verdelen in vier dimensies: Concern, Control, Curiosity en Confidence. In hoofdstuk twee wordt hier nader op in gegaan. Verder zijn aan de medewerkers in de enquête gevraagd hoe zij subjectief loopbaansucces ervaren. Als laatste werd hen gevraagd naar de werkrelatie met hun leidinggevenden. De werkrelatie tussen leidinggevende en medewerkers beïnvloedt het loopbaansucces van de medewerkers. Om de werkrelatie inzichtelijk te maken is de theorie van Liden en Maslyn (1998) gebruikt. In een semi-gestructureerd interview werden tien leidinggevenden van het onderdeel Facilitair, Huisvesting & Middelen over de werkrelatie met hun medewerkers geïnterviewd.
Uit het onderzoek is gebleken dat het aanpassingsvermogen van de medewerker bijdraagt aan het subjectieve loopbaansucces dat de medewerkers ervaren. De respondenten zijn zelf van mening dat zij over een hoge mate van loopbaanaanpassingsvermogen beschikken. Verder beoordelen zij hun loopbaan gemiddeld succesvol, evenals de werkrelatie tussen hen en de leidinggevenden. Naar aanleiding van het onderzoek zijn in hoofdstuk 6 aanbevelingen beschreven die de Politieacademie kan ondernemen om leidinggevenden en medewerkers te stimuleren en motiveren tot loopbaanontwikkeling. Eén van de aanbevelingen is dat de noodzaak van loopbaanontwikkeling kenbaar gemaakt dient te worden bij leidinggeven. Een andere aanbeveling is dat medewerkers verantwoordelijk gemaakt dienen te worden voor hun loopbaanontwikkeling.
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk