De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Niet denken, maar doen!

Een onderzoek naar de leeromgeving van de ondernemende social worker

Niet denken, maar doen!

Een onderzoek naar de leeromgeving van de ondernemende social worker

Samenvatting

De Nederlands maatschappij is op het moment in beweging. Op deze manier ontstaat er steeds meer een gedecentraliseerde samenleving. Dit zorgt voor allerlei veranderingen, ook in de sociale sector. Om adequaat op deze veranderingen te reageren, heeft de Verkenningscommissie Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs geadviseerd om de toekomstige social worker een meer ondernemende houding aan te leren. Zo moet een ondernemende social worker vraagstukken als burgerinitiatieven uit de omgeving op kunnen pakken en deze tot een functionerend ondernemen kunnen vormen. Dit onderzoek analyseert wat een ondernemende houding voor social workers inhoudt en hoe de leeromgeving eruit moet zien, zodat deze houding kan ontstaan.Het lectoraat Ondernemen in Zorg en Welzijn van Saxion Enschede heeft daarom besloten naast het onderzoek in het jaar 2014/2015, met als doel het profiel van een ondernemende social worker scherp te krijgen, een onderzoek te doen naar hoe dit profiel aan studenten geleerd kan worden.
Om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen is een kwalitatief, probleemanalytisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is gebruikgemaakt van literatuur en meningen en bevindingen van respondenten. Voor dit onderzoek zijn focusgroepen georganiseerd die uit ervaringsdeskundigen op het gebied van sociaal ondernemerschap en onderwijsontwikkeling bestaan. De resultaten vanuit de focusgroepen die bestaan uit verschillende disciplines geven inzicht in hoe de leeromgeving er volgens de respondenten uit moet zien. Daarnaast is inzicht verkregen in wat er in het onderwijs moet veranderen ten opzichte van het bestaande onderwijs.Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat sociaal ondernemen een keuze moet zijn binnen de opleiding, de toetsing en beoordeling opnieuw opgezet moeten worden, er een plek moet komen waar mensen elkaar kunnen uitnodigen en er meer tijd voor de begeleiding van studenten nodig is. De manier waarop sociaal ondernemerschap een plek moet krijgen, moet eerst praktisch worden onderzocht door middel van een pilotproject. Simultaan moet in een vervolgonderzoek onderzocht worden of een nieuw opleidingsprofiel tot stand moet komen en hoe dit eventueel getoetst kan worden.
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk