De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Demographich Change in Twente (T8Q-EYV53)

Demographich Change in Twente (T8Q-EYV53)

Samenvatting

Aanleiding
Twente staat aan de rand van een periode met demografische veranderingen. De Twentse bevolking vergrijst sneller dan het Nederlands gemiddelde, verkleurt en krimpt tot 611.375 inwoners in 2040. Van ontgroening is nog geen sprake. De beroepsbevolking krimpt ook. De demografische veranderingen hebben een grote impact op de arbeidsmarkt en de instroom, doorstroom en uitstroom van organisaties. Hoewel de problematiek minder urgent is dan in Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, zullen de bedrijven in Twente toch hiervan bewust moeten worden, het op de agenda zetten en het beleid hierop aanpassen.
Probleemstelling
Als leidraad voor dit onderzoek, is de volgende hoofdvraag geformuleerd: “In hoeverre zijn de HR-managers van de deelnemende bedrijven van Career Center Twente op dit moment bewust van de gevolgen van Demographic Change op de personeelsopbouw van de eigen organisatie?”. Het achterliggende doel is dat de quick scan op de website van Career Center Twente komt te staan.
Opzet onderzoek
Voor dit onderzoek is gekozen voor het online uitzetten van enquêtes in de vorm van een korte gestructureerde vragenlijst. De vragenlijst is verstuurd aan de personeelsfunctionarissen van de deelnemende bedrijven van Career Center Twente. Er zijn in totaal 43 uitnodigingen verstuurd. De enquête bestaat uit 28 vragen over instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. De enquête meet de volgende aspecten van het HR-beleid:
 Instroom: Werving, selectie en introductie
 Doorstroom: generatiemanagement, levensfasebewust personeelsbeleid, opleiding en training, loopbaanbegeleiding en ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en beloning.
 Uitstroom: inzichtelijkheid in de uitstroom, overdragen van kennis en exitgesprekken.
Resultaten
Instroom: Een grotere meerderheid (63%) van de respondenten denkt te verwachten dat de nieuwe instroom van schoolverlaters de komende jaren onvoldoende zal zijn om de openstaande vacatures te vervullen. 63% van de respondenten verwacht dat zij meer moeite moeten doen om openstaande vacatures in de toekomst te kunnen vervullen. 56% verwacht nieuwe doelgroepen te moeten benaderen en 93% verwacht dat de huidige wervingstechnieken niet effectief genoeg zijn. 67% richt zich nog niet bij de selectieprocedure op de verworven competenties voor eventuele vervolgfuncties.
Doorstroom: 45% van de respondenten niet goed inzichtelijk welke generaties er op de werkvloer aanwezig zijn. 56% heeft niet goed inzichtelijk wat de risico’s en kansen zijn van deze generaties. 40% van de respondenten heet niet goed in beeld welke levensfase de medewerkers doorlopen. 92% schenkt aandacht alle medewerkers ongeacht de leeftijd, generatie of levensfase. Slechts 23% schakelt actief ouderen in als coaches. Een meerderheid van 52% leidt soms tot niet 55 plussers op om de inzetbaarheid van deze groep te vergroten. 41% van de respondenten hanteert een arbeidsvoorwaardensysteem waarbij medewerkers variatie kunnen aanbrengen naar gelang hun leef- en werksituatie.
Uitstroom: 48% van de respondenten verwacht veel hinder te ondervinden van medewerkers die de komende jaren uitstromen als gevolg van de vergrijzing. 40% voert niet actief beleid om deze kennis van ouderen te behouden en over te dragen aan jongere collega’s.
Conclusie
Uit de enquête “Hoe demografisch bewust is uw organisatie?” is gebleken dat de deelnemers redelijk bewust zijn van de gevolgen van Demographic Change op het personeelsbeleid. Dat wil zeggen dat de ingrediënten voor een demografisch bewust personeelsbeleid aanwezig zijn, maar dat ze nog in de organisatie moeten worden toegepast. Het blijkt namelijk dat veel respondenten goed inzicht hebben in bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw en opleidingsniveau van de medewerkers en het verloop. Dit betekent dan nog niet direct dat men ook bewust is van Demographic Change. Ook zit er een verschil in denken dat je demografisch bewust bent en echt demografisch bewust zijn. Dit onderzoek geeft alleen weer in hoeverre de personeelsfunctionarissen bewust denken te zijn.

Toon meer
OrganisatieSaxion
InstituutAcademie Bestuur & Recht
PartnersCareer Center Twente
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk