De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Na de Nazorg

Een onderzoek naar de ervaringen van ex- dak- en thuislozen op het gebied van nazorg

Na de Nazorg

Een onderzoek naar de ervaringen van ex- dak- en thuislozen op het gebied van nazorg

Samenvatting

Humanitas Onder Dak (HOD) Twente is een organisatie die zich bezighoudt met de nazorg van ex-daklozen. HOD Twente gaat in het jaar 2018 starten met de methodiek Critical Time Intervention (CTI). De organisatie maakt momenteel gebruik van de Krachtwerk methodiek. Met de nieuwe methodiek wil de organisatie het aantal ex-daklozen dat terugvalt in de hulpverlening en daarbij weer dakloos zullen raken beperken. Humanitas Onder Dak gaf aan momenteel geen inzicht te hebben in de ervaringen van ex- dak- en thuislozen van de nazorg door middel van de Krachtwerk methodiek. De organisatie wilde hier graag onderzoek naar doen. Door een nulmeting te doen over de huidige ervaringen van de nazorg van HOD in het kader van Krachtwerk, kan later het verschil worden gemeten in kader van CTI. Hierdoor wordt duidelijk wat de behoeftes zijn van de ex- dak- en thuislozen en kan de organisatie hierop aansluiten. Door aan te sluiten op de behoeftes van de ex- dak- en thuislozen kan de terugval in de dakloosheid vermindert worden. In opdracht van Humanitas Onder Dak (HOD) Twente is onderzoek gedaan naar de ervaringen van ex- dak- en thuislozen op het gebied van nazorg. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek, omdat de ervaringen van de ex- dak- en thuislozen in kaart worden gebracht. Dit is gedaan aan de hand van een follow- up formulier. De nazorg is op verschillende leefgebieden beoordeeld. De leefgebieden die beoordeeld zijn, zijn: activiteit, werk en leren, wonen en dagelijks leven, sociaal netwerk en financiën en sociale zekerheid. Er zijn in totaal zeven ex- dak- en thuislozen geïnterviewd. De resultaten van het onderzoek geven een weergave in de ervaringen van de ex- dak- en thuislozen met de nazorg van HOD Twente. Op het gebied van activiteit, werk en leren zijn de respondenten (zeer)tevreden, maar geven daarnaast ook aan dat dit leefgebied moeilijk te beoordelen is. Zij geven aan veel hulp te hebben gehad bij het vinden van dagbesteding, maar niet altijd geschikt te zijn voor (vrijwilligers-)werk. Op het gebied van wonen en dagelijks leven geven de respondenten aan hulp te hebben ontvangen bij het vinden van een woonplek  en de spullen die daarbij nodig zijn. Een klein aantal geeft aan zich nog niet goed zelf te kunnen redden in het schoonmaken van het huis en het doen van boodschappen. Op het gebied van sociaal netwerk zijn de ervaringen neutraal. De reden die de respondenten hiervoor geven is dat zij hier geen hulp bij nodig hadden of geen behoefte aan hadden. Dit blijkt uit andere onderzoeken mogelijke problematische gevolgen te kunnen hebben voor de recidive. Tot slot geven de respondenten op het gebied van financiën en sociale zekerheid aan erg tevreden te zijn over de hulp die zij hierbij hebben ontvangen. Hierbij hebben de respondenten veel hulp van instanties zoals bewindvoering en de Stadsbank.  Uit het onderzoek is gebleken dat de methodiek CTI beter aansluit bij de behoeften van de ex- dak- en thuislozen. Hierbij zijn de belemmeringen die de methodiek Krachtwerk wel heeft, uitgesloten. Aan de hand van de resultaten en conclusies zijn er aanbevelingen geformuleerd voor Humanitas Onder Dak Twente. Aanbeveling één is om tijdens de afsluitende fase van het nazorgtraject de ex- dak- en thuislozen aan te laten geven waar zij nog hulp bij nodig hebben, zodat de organisatie hier iets voor kan regelen. Aanbeveling twee is het in kaart brengen van het sociaal netwerk tijdens de nazorg. Het blijkt dat ex- dak- en thuislozen hier geen hulp in hebben gehad, omdat zij dit niet wilde of er geen behoefte aan hadden. Uit ander onderzoek is gebleken dat een sociaal netwerk van groot belang is om dak- en thuisloosheid te verminderen. Aanbeveling drie is om het aantal respondenten te verhogen. Dit kan gedaan worden door de ex- dak- en thuislozen al in te lichten op het moment dat zij nog in de opvang zitten of door meer respondenten te werven door het formulier digitaal en/of per post aan te b

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk