De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de invloed van sociale steun en de self-efficacy van tieners (12-18 jaar) op hun leefstijl

Onderzoek naar de invloed van sociale steun en de self-efficacy van tieners (12-18 jaar) op hun leefstijl

Samenvatting

Het doel van deze scriptie is te onderzoeken wat de invloed is van sociale steun en de self-efficacy van tieners (12-18 jaar) op de mate van een gezonde leefstijl. Het Power4.10z programma is aanleiding geweest voor dit onderzoek. Dit is een programma voor het aanleren van een gezonde leefstijl voor jongeren met overgewicht en depressieve/angstklachten. Met de resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen, wordt gepoogd aanbevelingen te doen om dit programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de jongeren die deelnemen aan deze training.
 
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoek middels een zelf ontworpen vragenlijst. Met behulp van deze vragenlijst is geprobeerd om antwoord te geven op de vraagstelling van dit onderzoek. Tevens is middels een literatuurstudie gekeken of er mogelijke verbanden bestaan tussen de variabelen die binnen dit onderzoek gelden, namelijk: gezonde leefstijl, sociale steun en self-efficacy. Uit deze literatuurstudie is gebleken dat er een positieve samenhang lijkt te zijn tussen sociale steun en de mate van een gezonde leefstijl. Dit verband is eveneens uit het huidige onderzoek naar voren gekomen. Uit de literatuur kwam ook naar voren dat er mogelijk een verband bestaat tussen self-efficacy en de mate van een gezonde leefstijl. Dit is echter niet uit het huidige onderzoek naar voren gekomen. Wel is er een verband gevonden tussen sociale steun en self-efficacy.
De verbanden die binnen het huidige onderzoek gevonden zijn, zijn echter zeer zwak tot zwak. Om deze reden kan er geen duidelijk antwoord gegeven worden op de vraagstelling. Een mogelijke kanttekening bij het onderzoek is het meetinstrument van dit onderzoek. Dit betreft een zelf ontwikkelde vragenlijst die onvoldoende betrouwbaar bleek te zijn. Voor het herhalen van dit onderzoek moet er met een kritische blik gekeken worden naar deze vragenlijst. Wellicht is het voor vervolgonderzoek aan te raden om reeds bestaande vragenlijsten te gebruiken. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek hoger. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk