De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Take a break while you shop

Een onderzoeks- en adviesrapport over hoe de conversie wat betreft restaurantbezoekers in de IKEA in Eindhoven en Duiven kan worden verhoogd

Take a break while you shop

Een onderzoeks- en adviesrapport over hoe de conversie wat betreft restaurantbezoekers in de IKEA in Eindhoven en Duiven kan worden verhoogd

Samenvatting

IKEA worstelt met het managementprobleem dat er nog teveel bezoekers geen bezoek brengen aan het restaurant, de bezoekdrempel is dus te hoog (E. Vincken, persoonlijke communicatie, 10 september 2014). Het is van groot belang dat er meer bezoekers naar het restaurant komen. Vincken (2014) geeft namelijk aan dat in feite geen enkele bezoeker het restaurant voorbij mag lopen. De hoofdvraag die hierop aansluit luidt: In welke mate zijn de verschillende bezoekmotieven en bezoekdrempels van (potentiële) bezoekersgroepen van het restaurant in IKEA Eindhoven en Duiven bepalend voor het al dan niet bezoeken van het restaurant?Beantwoording van de hoofdvraag is noodzakelijk. De hoofdvraag is beantwoord aan de hand van beantwoording van de deelvragen, deze zijn beantwoord door eerst literatuuronderzoek en vervolgens veldonderzoek te verrichten.Daarna is er door vragenlijsten af te nemen inzicht verkregen in bezoekersgroepen, bezoekmotieven, bezoekdrempels en het beslissingsproces van IKEA-bezoekers. Vervolgens zijn aan de hand van de interviews de bezoekdrempels uitgediept. Uit de vragenlijsten en interviews is naar voren gekomen dat de volgende combinaties van bezoekdrempels en bezoekersgroepen de belangrijkste redenen zijn waardoor bezoekers het restaurant overslaan: 1. De drempel alleen aan het winkelen. Prijzen spelen een zeer belangrijke rol bij bezoekers die alleen winkelen. Tevens kan op prijzen de meeste invloed worden uitgeoefend bij de ingang van IKEA. De bezoekersgroep die hierop aansluit zijn bezoekers die alleen winkelen. 2. De drempel aantal mensen in het restaurant, deze drempel is het grootst bij bezoekers die op een afstand van 21-40 kilometer van IKEA wonen. Deze drempel is alleen bepalend wanneer samen de beslissing wordt gemaakt om het restaurant over te slaan. De bezoekersgroep die hierop aansluit zijn bezoekers in winkelgezelschappen tussen de 30-49 jaar. 3. De drempel geen honger of dorst en geen zin in eten of drinken. Deze drempel is het grootst bij vrouwen en in de leeftijdscategorie 50-85 jaar de minst belangrijke reden om het restaurant te bezoeken. Tevens speelt honger of dorst bij de ingang de grootste rol. De bezoekersgroep die hierop aansluit zijn vrouwen met de bezoekdrempel geen honger of dorst. Voor iedere bovenstaande bezoekdrempel in combinatie met een bezoekersgroep zijn in het adviesgedeelte van deze scriptie interventieopties bedacht. Deze zijn als volgt:1. Shop together.In de IKEA app wordt een Tinder onderdeel gemaakt speciaal ontwikkeld voor IKEA-bezoekers. Bij het onderdeel shop together kunnen bezoekers zichzelf aanmelden om samen met een andere IKEA-bezoeker eerst af te spreken in het restaurant om elkaar te leren kennen en vervolgens interieuradvies met elkaar te delen of samen te gaan winkelen in IKEA. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat alleenwinkelende bezoekers in contact komen met anderen en toch een reden hebben om het restaurant te bezoeken, namelijk met hun match afspreken.2. Een e-mail vol belevenissen.Er wordt geadviseerd om de drukte zelf te gaan managen. Daarom wordt er naar alle IKEA FAMILY card leden die tussen de 30-49 jaar zijn, die op een afstand tussen de 21-40 kilometer van IKEA wonen en die het restaurant regelmatig overslaan een e-mail gestuurd waarin experience marketing verwerkt zit in combinatie met een actie. Tussen 10.30-12.00 uur en 14.00-16.30 uur is het relatief rustig in het IKEA-restaurant (Vincken, 2014). Op deze tijden zijn meer bezoekers wenselijk en daarom is er een actie bedacht die geldig is voor winkelgezelschappen op deze tijden. De actie bestaat uit gratis koffie of thee met slagroom bij aankoop van minimaal twee gebakjes. 3. Sterke botten met IKEA’S kwarkyoghurt. Vrouwen in de leeftijdscategorie 50-85 jaar worden geprikkeld met voeding waarvoor ze geen honger of dorst hoeven te hebben. Er wordt voeding gead

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Hotelonderwijs
Datum2015-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk