De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is de waardering van de burgers uit de gemeente Deventer over de keukentafelgesprekken?

Wat is de waardering van de burgers uit de gemeente Deventer over de keukentafelgesprekken?

Samenvatting

Vanuit de Wmo worden de gemeenten met ingang van 2015 geheel verantwoordelijk gehouden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De gemeenten krijgen daarvoor ongeveer de helft van het budget dat er op dit moment beschikbaar is voor collectieve en individuele voorzieningen (Kansmanager, 2013). Hierdoor wordt de dienstverlening meer gericht op waar de ondersteuning niet kan ontbreken. Er wordt bij de vraag naar ondersteuning, eerst gekeken naar eigen kracht en de sociale omgeving van de burger. Wanneer de burger hiermee niet voldoende zijn beperkingen (in sociale redzaamheid en participatie) kan compenseren, wordt er ondersteuning geboden (Zorghulpatlas, 2013). Dit vormde voor de  gemeente Deventer de aanleiding van dit onderzoek. Zij zijn een pilot keukentafelgesprekken gestart in de wijken Borgele, Platvoet en Oranjewijk om te onderzoeken of dit de manier is om de dienstverlening meer te richten op waar de ondersteuning niet kan ontbreken. De gemeente Deventer heeft drie uitvoeringsorganisaties (MEE IJsseloevers, Raster Welzijnsgroep en Vriendendiensten Deventer) gevraagd samen een pilot uit te voeren in de gemeente Deventer. In dit onderzoek zijn de burgers uit gemeente Deventer telefonisch geïnterviewd om de waardering over de keukentafelgesprekken te toetsen. Tijdens het keukentafelgesprek wordt bekeken welke hulp iemand nodig heeft om goed zelfstandig te kunnen wonen. Vragen die tijdens een gesprek aan de orde komen zijn wat iemand zelf kan organiseren en welke steun hij uit zijn omgeving kan halen (Deventer Post, 2013). De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat is de waardering van burgers in de wijken Borgele, Platvoet en Oranjewijk van de gemeente Deventerover de keukentafelgesprekken en het daaruit voortkomende plan, met nadruk op de sociale redzaamheid van de burgers? Aan dit onderzoek hebben 55 burgers meegewerkt. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de burgers de keukentafelgesprekken waarderen  met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,1. De burgers geven aan de keukentafelgesprekken te waarderen, omdat er goed geluisterd wordt, er zijn goede gesprekken en ze zijn tevreden over hoe de gemeente het nu aanpakt. De burgers waarderen het plan, voortkomend uit het telefonisch interview, gemiddeld met een 6.9. Uit dit onderzoek kan er voorzichtig geconcludeerd worden dat de sociale redzaamheid van de burgers uit Borgele, Platvoet en Oranjewijk  door de keukentafelgesprekken nauwelijks naar voren is gekomen. Dit kwam doordat 36 burgers van de 55 burgers niet konden/wilden meewerken. Een aanvullend onderzoek is aanbevolen, waarbij de doelgroep 80+ benadert wordt aan de hand van persoonlijke gesprekken aan huis, in plaats van telefonische interviews. Een vermoeden is dat burgers zich meer op hun gemak voelen en vervolgens sneller in gesprek gaan over de keukentafelgesprekken die plaats hebben gevonden. Een tweede aanbeveling is dat het plan duidelijk ter sprake komt in het keukentafelgesprek, waardoor het makkelijker terug te koppelen is en iemand zich verantwoordelijk voelt voor de gemaakte afspraken en er vervolgens op kan worden aangesproken. De laatste aanbeveling is dat de vragenlijst aangepast  moet worden aan de doelgroep, daardoor wordt de betrouwbaarheid van de telefonische enquêtes vergroot.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2014-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk