De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleidingswaarden

Een onderzoek naar de kenmerkende waarden van de begeleidingswijze van de begeleiders bij Het Dagelijks Bestaan

Begeleidingswaarden

Een onderzoek naar de kenmerkende waarden van de begeleidingswijze van de begeleiders bij Het Dagelijks Bestaan

Samenvatting

Binnen de zorg in Nederland is de zorgverantwoordelijkheid steeds meer gedelegeerd naar de gemeente en haar inwoners. Vanwege verschillende ontwikkelingen hebben wij besloten om onderzoek te doen bij Het Dagelijks Bestaan (hierna afgekort tot HDB). Dit is een kleinschalige leer- en ervaringsplek die ruimte biedt voor jongeren tussen de veertien en vierentwintig jaar om dagbesteding en woonbegeleiding te krijgen. Door de groei van de stichting is er vraag vanuit de gemeente en vanuit de nieuwe medewerkers, deelnemers en vrijwilligers naar heldere richtlijnen en een communiceerbare visie. Tot december 2014 werd er gewerkt met een missie, de grondsteenspreuk. In december 2014 is de visie openbaar gemaakt op HDB. De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: ‘Welke waarden die de begeleidingswijze kenmerken komen overeen met de missie en visie van Het Dagelijks Bestaan?’. Het doel van het onderzoek is daarmee om inzicht te krijgen in de kenmerkende waarden van begeleidingswijze en of die volgens de begeleiders - en de missie en visie van Het Dagelijks Bestaan overeen komen, teneinde de communiceerbaarheid en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen binnen en buiten de stichting. 
In het theoretisch kader wordt aan de hand van de Antroposofie volgens Steiner, de presentiebenadering van Baart en de cliënt gerichte benadering van Rogers gekeken naar de factoren die een rol spelen bij de begeleidingswijze van de begeleiders op HDB. De attituden, waarden en het gedrag van de begeleiders hebben invloed op deze begeleidingswijze, waarbij de waarden die gezien en ervaren worden op de werkvloer centraal staan in dit onderzoek. Het onderzoek is kwalitatief van aard. Twee documenten, achttien observatiemomenten en tien interviews zijn data verzameld om antwoord te kunnen geven op de hoofd en deelvragen. De dataverzameling heeft plaats gevonden tussen februari en mei 2014 en tussen februari en april 2015. Concluderend komen de waarden op de werkvloer deels overeen met de waarden zoals benoemd in de visie van Het Dagelijks Bestaan. Niet alle waarden die de visie pretendeert te hebben als HDB zijnde, komen terug op de werkvloer. Vooral duidelijkheid wordt gemist door begeleiders, tevens is er behoefte aan meer samenkomen en verantwoordelijkheid. Er zijn grote overeenkomsten te zien tussen de presentiebenadering en cliënt gerichte benadering. De waarden uit de antroposofie worden niet veel benoemd door begeleiders, maar zijn wel terug te zien in het weekprogramma. In vervolgonderzoek dient de focus te liggen op de hiërarchie in de waarden die ingezet worden bij HDB. Daarbij kan ook de waarden ervaring van de deelnemers op HDB geëxploreerd worden. Verder wordt er met klem aangeraden aan HDB transparanter te zijn over het proces van de visie en de basiswaarden die daarbij ingezet worden. In overleg blijven met begeleiders en meer gelegenheid te bieden om samen te komen om vanuit dezelfde waarden te kunnen werken.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk