De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkgeheugen Signaleringslijst

Werkgeheugen Signaleringslijst

Samenvatting

Dit onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de Eerste Deventer Montessori van Lith basisschool te Deventer. De vraag naar een manier om eenvoudig en snel de werkgeheugensterkte van hun leerlingen te bepalen, heeft geleid tot het ontwikkelen van de Werkgeheugen Signaleringslijst (WGS). Dit is een experimentele signaleringslijst, ontwikkeld om de sterkte van het werkgeheugen in kaart te brengen aan de hand van observeerbaar gedrag in de klas. Vervolgens is een samenhangonderzoek uitgevoerd om de constructvaliditeit te toetsen en antwoord te gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Kan de werkgeheugensterkte van kinderen in de bovenbouw van de EDMS van Lith basisschool met het ontwikkelde instrument op een betrouwbare en valide manier door hun leerkrachten worden ingeschat?’
Het onderzoek is uitgevoerd bij 45 bovenbouwleerlingen uit leerjaar zes, zeven en acht op de EDMS Van Lith school, te Deventer. De WGS is ontwikkeld aan de hand van literatuuronderzoek en de kennis van een aantal deskundigen. De betrouwbaarheid is bepaald door middel van de interne consistentie en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De Alloway Working Memory Assessment -2-NL (AWMA) is gebruikt als soortgenoottest om de constructvaliditeit te bepalen.
Uit het onderzoek blijkt een hoge interne consistentie in tegenstelling tot een onvoldoende interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Daarnaast is nauwelijks of geen significante positieve samenhang gevonden tussen de WGS en de AWMA. De betrouwbaarheid en validiteit is hierdoor onvoldoende bevonden, waardoor de WGS momenteel nog niet bruikbaar is. Oorzaken voor de uitkomsten kan men zoeken in de te kleine steekproef en het aantal beoordelaars. Ook het correleren van een cognitieve test met een signaleringslijst kan een mogelijke oorzaak zijn.
Er wordt aanbevolen om de WGS als basis te gebruiken voor een vervolgonderzoek. Vervolgens kan deze in combinatie met een cognitief instrument, zoals de AWMA, worden ingezet om de werkgeheugensterkte van kinderen in kaart te brengen

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk