De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek brandveiligheidsbewustzijn te Peize

Een afstudeerscriptie voor de opleiding integrale veiligheidskunde

Onderzoek brandveiligheidsbewustzijn te Peize

Een afstudeerscriptie voor de opleiding integrale veiligheidskunde

Samenvatting

De kosten en schade van woningbranden voor verzekeraars en woningeigenaren lopen op ondanks extra inspanningen en budget voor de brandweer. De brandweer wil zich meer richten op proactie en preventie om de totale schade terug te brengen. Door middel van het deelproject  Brandveilig Leven wil de brandweer het brandveiligheidsbewustzijn vergroten bij burgers zodat er minder branden ontstaan in woningen en als er brand uitbreekt dat men weet wat men moet doen. Het doel van dit onderzoek is om een instrument te ontwikkelen dat het brandveiligheidsbewustzijn kan meten en het huidige brandveiligheidbewustzijnsniveau van het dorp Peize kan vaststellen.Allereerst is onderzocht wat brandveiligheidsbewustzijn is, dit heeft de volgende definitie gekregen:
Kennis van - en ervaring hebben met de risico’s van gedragingen met betrekking tot brand, de verantwoordelijkheid voelen om preventief op te treden en weten welke juiste preventieve en repressieve maatregelen er uitgevoerd moeten worden en de bereidheid om informatie te vergaren over brandveiligheid
 
Hierna is gemeten hoe de inwoners van het dorp Peize scoren op de verschillende onderdelen van brandveiligheidsbewustzijn. Als men kijkt naar de subcategorieën en de maatstaven dan scoort Peize in vijf van de acht gevallen boven de maatstaf. Behalve bij de (sub)categorieën ‘inschatten van risico’s’ en ‘initiatief nemen’ zijn hoge percentages van gewenste/veilige antwoorden te vinden. Op het eerste gezicht is het brandveiligheidsbewustzijn hoog in Peize. Maar als men de voorafgestelde definitie van acceptabel er bij neemt: “acceptabel is als de brandweer het brandveiligheidsbewustzijnsniveau accepteert zoals het is waarbij er geen verdere maatregelen genomen hoeft te worden” dan kan er niet gezegd worden dat dit het geval is. Met name de rookmelderdichtheid en het inschatten van risico’s zijn voor verbetering vatbaar. Ook aan onderwerpen van brandveilig gedrag als het schoorsteen vegen, loskoppelen van elektronica bij lange afwezigheid en tv’s uitzetten in plaats van op stand-by laten zal gewerkt moeten worden Deze onderdelen scoren ver onder het gewenste niveau en zijn veelvoorkomende oorzaken van woningbrand.Als conclusie voor dit onderdeel kan gesteld worden dat het brandveiligheidsbewustzijn gemiddeld goed is, maar niet acceptabel.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2013-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk