De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

E-Health in de praktijk

Hoe worden de vier basisemoties inzichtelijk gemaakt voor schoolkinderen met ASS?

E-Health in de praktijk

Hoe worden de vier basisemoties inzichtelijk gemaakt voor schoolkinderen met ASS?

Samenvatting

Samenvatting Bachelor onderzoek
 
Het bachelor onderzoek gaat over de E-Health mogelijkheden die er zijn voor schoolkinderen met ASS om de vier basisemoties inzichtelijk te krijgen.
 
Uit het theoretische kader komt naar voren dat er verschillende E-Health mogelijkheden beschikbaar zijn voor schoolkinderen met ASS. Echter is de inzetbaarheid afhankelijk van de mate van ernst, want ASS is, volgens de DSM-V op te delen in drie categorieën. Personen met ASS van niveau één vereist ondersteuning. Personen met ASS van niveau twee vereist substantiële ondersteuning. Personen met ASS van niveau drie vereist zeer substantiële ondersteuning. Maar hoe kunnen deze E-Health mogelijkheden, volgens de theorie, interactief worden ingezet? Uit de theorie komt naar voren dat dit volgens twee verschillende manieren kan, direct en indirect. Direct wilt zeggen dat de persoon via E-Health met de hulpverlener in directe contact staat op dat moment. Indirect wilt zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van een E-Health mogelijkheid en contact wordt gehouden door middel van monitoring of een voor gestructureerde vragenlijst. Tot slot wordt in het theoretisch kader ingegaan op de Theory of Mind waarnaar voren kwam dat mensen met ASS niet snappen dat een ander anders kan denken over de werkelijkheid. Volgens de Theory of Mind hebben schoolkinderen met ASS een minder ontwikkeld inlevingsvermogen. Hierdoor kunnen zij zich niet inleven in gevoelens, gedachten, ideeën en intenties van anderen. Echter komt naar voren dat mensen met ASS wel emoties kunnen benoemen en de betekenis hiervan kunnen uitleggen en kunnen reageren.Uit de praktische kader komt naar voren dat respondenten aangeven mooie mogelijkheden te zien in de E-Health, maar nog niet overal wordt ingezet. Daarnaast komt naar voren uit de interviews dat E-Health tijdbesparend is, efficiënter is en laagdrempeliger, omdat bijna iedereen in aanraking komt met digitalisering. Ook komen er nadelen van E-Health aan het licht. Denk hierbij aan de focus en concentratie wat verlegd wordt van hulpverlener naar de E-Health mogelijkheid.Uit de conclusie komt naar voren dat E-Health in de kinderschoenen staat. Er zijn vele (mogelijke) E-Health mogelijkheden beschikbaar voor schoolkinderen met ASS om de vier basisemoties inzichtelijk te maken, maar het gebruik hiervan begint bij de hulpverlener zelf. Dit heeft deels te maken met de intrinsieke motivatie. Ook komt naar voren dat er vele E-Health mogelijkheden zijn, maar de implementatie van deze mogelijkheden stroef verlopen, terwijl internationale bronnen stellen dat buitenlandse landen ver voorlopen op de Nederlandse zorgsector. Daarnaast komt naar voren dat blended hulpverlening de implementatie van E-Health kan verbeteren om de efficiëntie, tijdsbesparing en laagdrempeligheid te kunnen realiseren voor schoolkinderen met ASS om de vier basisemoties inzichtelijk te krijgen. Ook komt uit het onderzoek voorzichtig naar voren dat hulpverleners cliënt-centered werken om aan te sluiten op het niveau en behoeftes van de cliënt. Zij geven aan dat beeldend en klassieke conditionering een grote bijdrage kunnen leveren aan het herkennen van de vier basisemoties, maar zullen niet de inlevingsvermogen capaciteiten ontwikkelen om deze emoties te begrijpen. Echter kan ik bovenstaande alinea heel voorzichtig concluderen want we hadden helaas maar in totaal vijf respondenten kunnen werven van in totaal 30 benaderde mogelijke respondenten.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk