De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst: een profielverkenning bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst: een profielverkenning bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Samenvatting

Achtergrond: Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Autisme Team Noord-Nederland (ATN). Het doel was om op basis van data-analyse te bepalen of er bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) sprake is van een specifiek scoreprofiel op de BRIEF-vragenlijst en daarmee bij te dragen aan validering van dit instrument voor deze doelgroep. De BRIEF is een oudervragenlijst waarmee tekorten in executief functioneren van kinderen, verdeeld over acht klinische schalen, op gedragsniveau in kaart gebracht kunnen worden. Op basis van literatuuronderzoek werd verwacht dat kinderen met ASS op meerdere schalen tekorten zouden ondervinden.
Methode: De onderzoeksgroep bestond uit 225 kinderen van 5 tot en met 18 jaar die bij het ATN waren aangemeld voor ASS-diagnostiek. Van deze kinderen had een groot deel de diagnose ASS, een kleiner deel een andere klinische diagnose en bleken enkele kinderen geen psychiatrische diagnose te hebben. De BRIEF-scores van de kinderen met ASS zijn vergeleken met die van de normgroep uit de handleiding van de BRIEF en met die van kinderen uit de onderzoeksgroep met een andere klinische diagnose. Aanvullend zijn binnen het autismespectrum de BRIEF-scores van de kinderen met de autistische stoornis vergeleken met die van kinderen met de stoornis van Asperger dan wel PDD-NOS. Daarnaast is de invloed van een IQ-beperking op het BRIEF-scoreprofiel bepaald en is vastgesteld of er sprake is van een samenhang tussen executief functioneren en globaal functioneren van de kinderen.
Resultaten: Bij selectie van de data voor dit onderzoek, bleek dat twee schalen regelmatig niet berekend konden worden omdat teveel items ervan niet waren ingevuld door de ouders; het betrof de schalen ‘Plannen en organiseren’ en ‘Gedragsevaluatie’. De items waren vooral gericht op schoolse taken als huiswerk en het controleren van eigen werk. Het feit dat deze items vaak niet werden ingevuld door ouders kan te maken hebben met de jonge leeftijd van de kinderen, maar er ook in liggen dat kinderen ontzien worden op dat soort taken, juist omdat ze er problemen mee hebben. Het niet hebben van huiswerk zou in dat geval juist indicatief zijn voor dergelijke problemen. Een ander opvallend punt bij selectie van de data was dat veel ouders zeer hoog scoorden op de Negativiteitsschaal van de BRIEF. Deze validiteitsschaal is een maat voor een negatieve antwoordtendens van ouders. Echter, bij nader onderzoek bleken de items ervan vooral autistisch gedrag uit te vragen. Dit zou betekenen dat deze schaal voor ouders van kinderen met ASS een andere functie heeft dan bedoeld was door de testontwikkelaars van de BRIEF. Met betrekking tot de statistische analyses onderscheidden de kinderen met een stoornis in het autismespectrum zich van de normgroep op alle klinische schalen van de BRIEF, met uitzondering van de schaal ‘Ordelijkheid en netheid’. De meeste klinische problemen werden gerapporteerd ten aanzien van de schaal ‘Cognitieve flexibiliteit’. In vergelijking met kinderen met andere diagnoses lieten de kinderen met ASS geen tekorten zien op de schaal ‘Ordelijkheid en netheid’. Kinderen met een beperkt IQ hadden een significant hogere score op de schaal ‘Werkgeheugen’ dan normaal begaafde kinderen, terwijl een samenhang tussen executief en globaal functioneren niet werd aangetoond.
Conclusie: Ondanks dat vrijwel alle EF-domeinen verhoogd waren bij kinderen met ASS, suggereert dit onderzoek wel een specifiek BRIEF-scoreprofiel bij kinderen met ASS: klinische problemen op ‘Cognitieve flexibiliteit’ en geen problemen met ‘Ordelijkheid en netheid’. Deze bevindingen kunnen bijdragen aan verfijning van de diagnostiek van EF-problemen en aan een meer gerichte behandeling van kinderen met ASS.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersAutisme Team Noord-Nederland ATN
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk