De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De toegevoegde waarde van de combinatie van een ervaringsdeskundige en een reguliere hulpverlener als trainers bij Illness Management and Recovery (IMR)

Een kwalitatieve studie

De toegevoegde waarde van de combinatie van een ervaringsdeskundige en een reguliere hulpverlener als trainers bij Illness Management and Recovery (IMR)

Een kwalitatieve studie

Samenvatting

In opdracht van GGz Centraal, onderdeel van het IMR netwerk, is onderzocht wat de gebruikers van de IMR training als toegevoegde waarde zien van deze trainerscombinatie.
Eerst is beeld gebracht of andere organisaties al onderzoek hebben gedaan naar deze trainerscombinatie. Daarnaast zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen bij cliënten, reguliere hulpverleners en ervaringsdeskundigen over hun ervaringen. In totaal zijn 17 respondenten geïnterviewd verdeeld over de 3 groepen.
Ervaringsdeskundigen noemden wat betreft de inhoud van de training dat vooral het creëren van een veilige sfeer van toegevoegde waarde is. Reguliere hulpverleners noemden dat het van belang is dat de ervaringsdeskundige een actieve rol heeft binnen de training. Cliënten zagen het vooral als meerwaarde als beide trainers ongeveer evenveel inbreng hebben tijdens de training.
In de relatie met cliënten zeiden ervaringsdeskundigen dat ze sneller dan de reguliere hulpverlener een vertrouwensband kunnen ontwikkelen met de cliënt. Reguliere hulpverleners stelden dat het belangrijk is als de reguliere hulpverlener zich kwetsbaar durft op te stellen. Cliënten zeiden dat de ervaringsdeskundige hen een gevoel van hoop, begrip en veiligheid gaf, terwijl ze vonden dat de reguliere hulpverlener de groep goed in de gaten hield en voor structuur en begrenzing zorgde.
Tot slot vonden ervaringsdeskundigen het belangrijk als beide trainers elkaar aanvulden op het gebied van expertise en hoe ze zijn als persoon. Ook reguliere hulpverleners waren van mening dat de aanvulling van meerwaarde was en noemden daarbij dat het verschil van insteek van waarde is. Cliënten sloten hierbij aan en vonden dat de ervaringsdeskundige aanvullend is door het verkleinen van de afstand en dat reguliere hulpverleners aanvullend waren door het bewaken van het proces van de training.
Uit het onderzoek is gebleken dat de trainerscombinatie als een toegevoegde waarde wordt gezien bij de IMR training. Dit komt vooral doordat de trainers elkaar aan kunnen vullen op het gebied van expertise, persoonlijkheid en rol binnen de groep. Hiervoor is het van belang dat beide trainers ongeveer evenveel taken op zich nemen, ze zich allebei open opstellen naar de groep en werken aan een goede onderlinge samenwerking.
De aanbevelingen die zijn beschreven hebben betrekking op de vorming van de trainerscombinatie, de training zelf en met intervisie.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk