De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een keuze is het streven!

Een keuze is het streven!

Samenvatting

Het onderzoek vindt plaats binnen de havoafdeling van Christelijke Scholengemeenschap De Heemgaard. Deze afdeling bereidt de leerlingen voor op een vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs. Zoals bij elke opleiding, wordt ook hier aandacht besteed aan studieloopbaanbegeleiding. Hiermee streeft de havoafdeling naar een verantwoorde doorstroom van leerlingen naar het hbo. Een vooronderzoek onder ruim 200 oud-leerlingen van De Heemgaard wees uit dat een groot gedeelte van hen een verkeerde studiekeuze heeft gemaakt. Het vooronderzoek wees niet uit waar het maken van een verkeerde studiekeuze aan heeft gelegen. In plaats van direct te wijzen naar de leerling zette het ons en de decaan aan het denken over de kwaliteit van LOB op de havoafdeling. Naar aanleiding daarvan is in opdracht van de decaan van de havoafdeling de volgende probleemstelling geformuleerd: "Welke aanpassingen, rekening houdend met de ontwikkeling van het puberende brein, kan het havodecanaat van De Heemgaard doorvoeren ter verbetering van de huidige studiekeuzebegeleiding? Met als doel de kans op uitval in de propedeutische fase van het hbo, door een foute studiekeuze, te verkleinen".
Om tot een antwoord te komen op de probleemstelling is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en interviews. Literatuuronderzoek is uitgevoerd om te laten zien wat bedoeld wordt met Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding (LOB) in het voortgezet onderwijs. Interviews zijn afgenomen bij de conrector, de decaan en twee mentoren van de havoafdeling om duidelijk te krijgen hoe de LOB op de havoafdeling van De Heemgaard gestalte krijgt. Verder is een interview afgenomen bij zes havo vijf leerlingen om inzicht te krijgen in hun ervaringen met het het proces voorafgaand aan de studiekeuze.
Geconcludeerd kan worden dat er in de huidige situatie op De Heemgaard geen sprake is van LOB, maar van keuzebegeleiding. Er is te weinig sprake van persoonlijke begeleiding en het zicht van de decaan op de voortgang van de oriëntatie en de uiteindelijke beslissing van de individuele leerling is onvoldoende. Verder kan geconcludeerd worden dat het De Heemgaard ontbreekt aan een heldere visie en duidelijk LOB beleid.
Breinonderzoek laat zien dat leerlingen in de puberfase nog niet toe zijn aan het maken van een weloverwogen studiekeuze. De verschillende delen van de hersenen ontwikkelen zich in een verschillend tempo. Het hersendeel dat zorgt voor een rationele en weloverwogen keuze, de frontale cortex, ontwikkelt zich als laatst. Het emotionele gebied is daarentegen eerder ontwikkeld. Hierdoor nemen veel puberende leerlingen beslissingen op emotionele basis en worden consequenties voor de langere termijn niet overzien. De volwassenen rond de leerling dienen hierdoor te fungeren als een soort externe frontale cortex. De dialoog met de leerling is hierbij erg belangrijk.
Onze conclusie, over studiekeuzebegeleiding op De Heemgaard naar aanleiding van de interviews met leerlingen, is dat leerlingen over het algemeen positief gestemd zijn over de keuzebegeleiding. Leerlingen denken dat zij een goede keuze gaan maken. Of dat ook zo is zal de toekomst uit wijzen. Leerlingen zijn zelfstandig en weten informatie ten behoeve van hun studiekeuze te vinden als dit nodig is. Leerlingen bevelen De Heemgaard aan om de begeleiding op het individu af te stemmen. Leerlingen die al in een vroeg stadium weten welke opleiding zij gaan kiezen, hebben minder begeleiding nodig. Leerlingen die het nog niet weten moeten dit meer krijgen. De methode Qompas Studeren (QS) houdt daar beperkt rekening mee. Leerlingen beoordelen QS als voldoende.
Ze vinden dat de methode voldoende informatie biedt over studie en beroep. De methode spoort ze vervolgens te weinig aan om te oriënteren buiten de school. Als een leerling wel buiten de deur gaat kijken wordt er weinig tot niets gedaan met de praktijkervaringen waardoor de leerling niet kan klankborden over zijn bevindingen. Het is per leerling de vraag wat de open dagen en andere oriëntatieactiviteiten buiten de school opleveren. De begeleiding die De Heemgaard biedt is op dit moment voldoende, maar kan gezien de huidige LOB theorieën verbeterd worden. Leerlingen vinden dat de begeleiding meer persoonsgericht en meer gestructureerd kan worden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersChr. Scholengemeenschap De Heemgaard, Apeldoorn
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk