De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gemeente biedt ondersteuning bij behoud ondernemerschap

Een onderzoek naar de manieren om ondernemers te stimuleren om in een vroeg stadium een

Gemeente biedt ondersteuning bij behoud ondernemerschap

Een onderzoek naar de manieren om ondernemers te stimuleren om in een vroeg stadium een

Samenvatting

Mede door de economische crisis zijn veel ondernemers in financiële problemen geraakt. Vaak hebben ze geen financiële reserves meer en bij de bank wordt geen lening meer verstrekt. Op dit moment kunnen zij een beroep doen op het GROS Apeldoorn. Vaak weten ondernemers niet wat de gemeente voor hen kan betekenen en dit is de reden dat zij vaak in een te laat stadium om hulp of ondersteuning vragen. Daarnaast is het ook lastig om deze doelgroep te bereiken. In veel gevallen wordt er gelijk een associatie met de bijstand gelegd en voelen ondernemers een drempel om naar de gemeente toe te gaan.
Veel aanvragen worden afgewezen omdat de onderneming niet meer levensvatbaar is. Als de ondernemer in een vroeger stadium een beroep op het GROS Apeldoorn had gedaan, had voorkomen kunnen worden dat (onnodige) beëindiging van de onderneming moet plaatsvinden.
Het GROS Apeldoorn heeft de opdracht gegeven om onderzoek te doen. Dit onderzoek moest inzichtelijk maken wat het GROS Apeldoorn op dit moment voor de ondernemers doet en hoe het met de bekendheid van deze organisatie bij de ondernemers en externe partijen, zoals boekhouders is gesteld. Daarnaast is onderzocht hoe de vroegsignalering geregeld is in andere gemeenten in Nederland en of een samenwerking zinvol is met externe partijen. Deze hebben vaak financiële kennis over het bedrijf en kunnen op tijd signaleren of een ondernemer financiële problemen heeft of dreigt te krijgen. De probleemstelling in dit onderzoek luidt:
"Op welke manieren kan het GROS Apeldoorn ondernemers, die financiële problemen hebben of dreigen te krijgen, stimuleren om in een vroeg stadium een beroep op de Bbz-regeling te doen zodat een (onnodige) beëindiging van hun onderneming voorkomen kan worden?"
Om antwoord te geven op deze centrale vraag is kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De methoden waarvan gebruik is gemaakt zijn desk-research, open interview, diepte interview en tot slot survey-onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat er weinig initiatieven zijn geweest om de ondernemers te stimuleren. De initiatieven die er zijn geweest waren slechts op kleine schaal en hebben niet tot concrete acties geleid. Ook blijkt dat de Bbz-regeling erg onbekend is en daarnaast ervaren de ondernemers een gevoel van schaamte. Uit de resultaten blijkt ook dat het GROS Apeldoorn niet toegankelijk is voor de ondernemers. Ze is lastig telefonisch bereikbaar en de website is moeilijk te vinden. De ondernemers hebben de begeleiding van de medewerkers positief ervaren, maar willen tijdens de procedure meer begeleiding.
Geconcludeerd kan worden dat de Bbz-regeling onvoldoende bekend is bij de ondernemers en de verwijzers en dit zorgt ervoor dat de ondernemers in een te laat stadium een beroep op deze regeling doen. De belangrijke aanbeveling hierbij is dan ook dat het GROS Apeldoorn nauwe contacten moet onderhouden met de verwijzers en dat men de toegankelijkheid van het GROS Apeldoorn moet vergroten.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2015-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk