De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De nieuwe digitale poort voor werk en inkomen

Een beroepsproduct voor de digitale poort voor werk en inkomen die aansluit bij de wensen en eisen van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en het Maatschappelijk Domein

De nieuwe digitale poort voor werk en inkomen

Een beroepsproduct voor de digitale poort voor werk en inkomen die aansluit bij de wensen en eisen van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en het Maatschappelijk Domein

Samenvatting

Digitalisatie is in de laatste jaren binnen organisaties steeds belangrijker geworden. Ook binnen deBestuursdienst Ommen-Hardenberg staat digitalisering op de agenda. Door de invoering van deParticipatiewet komen veel taken bij de gemeente te liggen. Met minder mensen moet meer werkworden verricht. Op dit moment is de poort (de ingang voor de inwoners bij de gemeente) zoingericht dat bijstandsgerechtigden zich fysiek moeten melden bij de gemeente voor eenpersoonlijk intakegesprek. Digitalisering biedt de mogelijkheid om dit eenduidig en efficiënt tekunnen inrichten.
Om aan de wensen en eisen vanuit de organisatie te voldoen is er een digitale vragenlijst ontwikkelddie op de gemeentewebsite geplaatst kan worden. De digitale vragenlijst bestaat uit tien kortevragen. Tijdens het invullen van de vragenlijst komt de inwoner er achter of hij mogelijk wel of geenrecht heeft op een bijstandsuitkering. Om een digitale vragenlijst te ontwikkelen die de kenmerkenheeft van een nieuwe digitale poort voor werk en inkomen die aansluit bij de wensen en eisen van deBestuursdienst Ommen-Hardenberg en het Maatschappelijk Domein zal er onderzoek gedaan moeten worden.
Als onderzoeksmethode is er een ontwerponderzoek uitgevoerd. Een ontwerponderzoek levertuiteindelijk een beter product op dan het voorgaande product. In het onderzoek van de nieuwedigitale poort betekent dit dat de digitale vragenlijst is verbeterd door twee verschillendepilotgroepen. De eerste pilotgroep bestaat uit medewerkers van het Maatschappelijk Domein. Detweede pilotgroep bestaat uit daadwerkelijke eindgebruikers. Hierbij kan gedacht worden aanmannen en vrouwen, hoog- en laagopgeleiden, laaggeletterden, ouderen en jongeren en inwonersvan de gemeente Hardenberg en Ommen. De op- en aanmerkingen betreft inhoud, lay-out entechnische aspecten zijn na overleg met experts vanuit de organisatie verwerkt in de digitalevragenlijst. Tevens is de visie van de organisatie meegenomen in de ontwikkelen.
Het onderzoek resulteert in een digitale vragenlijst die aansluit bij de wensen en eisen vanuit deorganisatie en goed te hanteren is door de eindgebruikers. De digitale vragenlijst is in zijndaadwerkelijke lay-out te bewonderen via onderstaande link.
https://dacceptatieloket.hardenberg.nl/startform?id=EVB&doelgroep=BURGER.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk