De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waar ligt de grens

Inventariserend onderzoek naar de effectiviteit van informatieverstrekking binnen AMM Saxion Enschede over de mogelijkheden een internationale leerervaring op te doen.

Waar ligt de grens

Inventariserend onderzoek naar de effectiviteit van informatieverstrekking binnen AMM Saxion Enschede over de mogelijkheden een internationale leerervaring op te doen.

Samenvatting

Samenvatting
Eenieder neemt op (inter)nationaal vlak deel aan de samenleving waarbij we van elkaar kunnen leren. Social Worker over de hele wereld hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan het ontwikkelen van sociale cohesie, met respect voor culturen en diversiteit. Dit wordt ook verwacht van Social workers binnen de Nederlandse grenzen. Binnen Saxion AMM zijn er mogelijkheden om een internationale leerervaring op te doen, waaronder een minor, stage of afstudeeronderzoek. Dit onderzoek gaat over het aanpassen van informatievoorziening vanuit de academie naar de studenten, zodat de internationalisering wordt verhoogd.
Er zijn vijf verschillende manieren om voorlichting te kunnen geven. Mondelinge voorlichting, schriftelijke voorlichting, (audio)visuele voorlichting, multimedia en massamedia, met allemaal eigen voor-en nadelen. Deze voorlichtingen moeten aansluiten bij de behoefte van de student. AMM Saxion Enschede maakt hier gebruik van door informatie te verstrekken op verschillende manieren. Uit voorgaand onderzoek (Hogeveen en Schreurs, 2014) bleek dat, tijdens het afnemen van dat onderzoek, meer dan 50% van de respondenten interesse had om een internationale leerervaring op te doen, maar de informatieverstrekking te kort schoot.
Dit is een kwantitatief en inventariserend onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van een survey-methode. De populatie waren alle vierdejaars, voltijd Nederlandse AMM studenten. Via Qualtrics is een interne enquête uitgegeven en hebben 87 studenten gereageerd. Voorafgaand is de enquête meerdere keren door een derde partij gecontroleerd. De onderzoekers hielden rekening met de privacyregels, waardoor de betrouwbaarheid werd vergroot.
Uit de resultaten bleek dat 77% van de respondenten had overwogen naar het buitenland te gaan, hoewel slechts 8% van de studenten van studiejaar 2016/2017 daadwerkelijk zijn gegaan. Respondenten gaven aan dat er veel onduidelijkheden waren en daardoor ontevreden waren over de informatieverstrekking. Zij gaven aan naar voorlichtingsmomenten te gaan, als deze meer zouden zijn aangeboden. Daarnaast zeiden zij persoonlijke voorlichting te willen van de studieloopbaanbegeleider, docenten of ervaringsdeskundigen.
E-mail en persoonlijke voorlichting bleek een goed medium te zijn voor de respondenten, omdat dit aansluit bij de behoefte van de student (Pos & Bouwens, 2003). De informatieve filmpjes op BlackBoard waren slechts bij enkelen bekend of spraken niet aan. Respondenten gaven aan dat de academie de informatievoorziening op veel punten zou kunnen verbeteren.
Door duidelijkheid te verschaffen waar studenten hun gewenste informatie kunnen vinden, zal een geïnteresseerde student eerder geneigd zijn informatie te zoeken. Door gebruik te maken van ervaringsdeskundigen, zullen de studenten op sociaal-emotioneel gebied meer gestimuleerd worden. En doordat de informatie vanuit de academie kloppend is, zullen zij meer duidelijkheid hebben over de mogelijkheden en verwachtingen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk