De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In hoeverre draagt het therapeutisch paardrijden bij aan het welbevinden van de clienten

In hoeverre draagt het therapeutisch paardrijden bij aan het welbevinden van de clienten

Samenvatting

In hoofdstuk 1 is een inbedding van het probleem gemaakt. Hierbij is aangegeven wat binnen en buiten de organisatie speelt bij het therapeutisch paardrijden. De vraag van de opdrachtgever is bekeken. De relevantie van de scriptie wordt duidelijk gemaakt en de doelstelling is geformuleerd. Het is duidelijk wat het onderzoek, de opdrachtgever, stichting manege het Roessingh, oplevert. De centrale vraagstelling is afgebakend en sluit aan bij de doelstelling van het onderzoek.
In hoofdstuk twee wordt  het ontstaan van het therapeutisch paardrijden toegelicht. Er wordt verteld wat voor stichting manege het Roessingh  is. De doelgroep wordt aangekaart. De  behandelmethode wordt beschreven, de motorische effecten van het therapeutisch paardrijden en de psychologische effecten van het paardrijden worden toegelicht . Vervolgens wordt er iets over de risico’s en knelpunten verteld.
In hoofdstuk drie wordt de onderzoeksmethode beschreven, de doelgroep, het onderzoeksinstrument en de statische analyse. De  methode van het onderzoek is surveyonderzoek.  Om een antwoord te krijgen op de hoofdvraag wordt de vragenlijst  op twee momenten afgenomen. De doelgroep voor dit onderzoek zijn mensen die therapeutisch paardrijden bij stichting manege het Roessingh in Enschede. Het onderzoeksinstrument bestaat uit een vragenlijst, die samengesteld is uit drie verschillende psychologische testen. De test meet de aspecten; angst, depressie en traumaverwerking. In hoofdstuk vier wordt het verloop en de resultaten van het onderzoek weergegeven. Er zijn 12 respondenten die participeren aan het onderzoek. De beleving van angst is na het paardrijden significant minder. Cliënten ervaren na het paardrijden minder depressieve gevoelens. Ook staan de cliënten na het paardrijden positiever tegenover de traumatische ervaring  dan voor het rijden. In hoofdstuk vijf worden de conclusies van dit onderzoek weergegeven.  Aan de hand van deelvragen wordt de centrale vraag beantwoord.  Op basis van de gemeten constructen; angst, depressie en traumaverwerking  kan geconcludeerd worden dat therapeutisch paardrijden een positieve bijdrage levert aan het welbevinden van  cliënten die therapeutisch paardrijden bij stichting manege het Roessingh. In het laatste hoofdstuk worden de aanbevelingen gedaan voor de opdrachtgever en toekomstig onderzoek. Een aanbeveling voor de opdrachtgever is om op deze wijze door te gaan met de therapie. Een aanbeveling voor toekomstig onderzoek is om een grotere onderzoeksgroep te gebruiken  waardoor het onderzoek betrouwbaarder wordt.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk