De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sociale netwerksites

Het verband tussen online negatieve ervaringen, online risico inzicht en posting gedrag

Sociale netwerksites

Het verband tussen online negatieve ervaringen, online risico inzicht en posting gedrag

Samenvatting

In de media is veel aandacht voor sociale netwerksites en welke consequenties dit kan hebben. Zo is het met ‘project X’ te Haren, behoorlijk uit de hand gelopen. Iets wat is begonnen als een gewoon verjaardagsfeestje is geëindigd in een grote rel, waarbij geweld werd. Het onderwijs kan inspelen op de behoefte van de adolescenten om meer inzicht te krijgen in hun eigen online gedrag en de risico’s die zijn verbonden aan het gebruik van sociale netwerksites (SN’s).             Dit onderzoek is gebaseerd op een onderzoek van Hendriks, Hondsmerk, Houben & Vos (2013). In het onderzoek van Hendriks et al. (2013) en in dit huidig onderzoek wordt er gekeken naar het verband tussen online negatieve ervaringen, verschillende soorten posting gedrag en risico inzicht. Vervolgens wordt er gekeken of er een verschil is tussen de gevonden samenhang bij adolescenten in het speciaal onderwijs en adolescenten in het regulier onderwijs. De respondenten van het onderzoek van Hendriks et al. (2013) zijn adolescenten in het regulier onderwijs met een gemiddelde leeftijd van 17 (N = 116). De respondenten van dit huidig onderzoek zijn adolescenten in het speciaal onderwijs met een gemiddelde leeftijd van 15 (N = 78).             Een opvallend resultaat is de samenhang tussen negatieve ervaringen en risico inzicht. Er werd verwacht dat hier bij beide groepen een positieve samenhang zou worden gevonden. Deze samenhang is wel gevonden bij de adolescenten in het regulier onderwijs, maar niet bij de adolescenten in het speciaal onderwijs. Ook is er wel een samenhang gevonden tussen risicovol posting gedrag en risico inzicht bij adolescenten in het regulier onderwijs, deze samenhang is echter niet gevonden bij adolescenten in het speciaal onderwijs. Bij de adolescenten in het speciaal onderwijs is er een samenhang gevonden tussen emotioneel posting gedrag enerzijds en negatieve ervaringen en risico inzicht anderzijds. Bij de adolescenten in het regulier onderwijs is er alleen een samenhang gevonden tussen negatieve ervaringen en emotioneel posting gedrag. Verder geven de adolescenten in het regulier onderwijs aan meer negatieve ervaringen te hebben dan de adolescenten in het speciaal onderwijs. Er is een verschil is gevonden in de samenhang tussen de verschillende begrippen bij adolescenten in het speciaal onderwijs en adolescenten in het regulier onderwijs. Om het verschil te kunnen bekijken tussen adolescenten in het speciaal onderwijs en adolescenten in het regulier onderwijs is er gebruik gemaakt van de gegevens van het onderzoek van Hendriks et al. (2013) en van de groep respondenten uit het huidige onderzoek. Deze twee groepen verschillen in gemiddelde leeftijd, opleidingsniveau en spreiding van geslacht. Dit kan invloed hebben gehad op de resultaten. Er is nu gekeken naar de samenhang, de richting van de samenhang is niet bepaald. Dit kan interessant zijn om in een vervolgonderzoek wel te doen. Het bespreken van de vragenlijst en de resultaten van het onderzoek kan de adolescenten in het speciaal onderwijs inzicht geven in eigen gedrag en wat de consequenties hiervan kunnen zijn. Ook kan er gedacht worden aan het opzetten van een training voor de adolescenten. Met als doel het leren omgaan met sociale netwerksites. Hierin kan aandacht besteedt worden aan het omgaan met de privacy instellingen maar ook de manier van online communiceren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk