De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie is hier nou de toezichthouder, jij of ik?

Een inventariserend onderzoek naar de positie van toezichthouders van Reclassering Nederland in de samenwerking met wijkcoaches binnen het veranderend lokaal sociaal domein

Wie is hier nou de toezichthouder, jij of ik?

Een inventariserend onderzoek naar de positie van toezichthouders van Reclassering Nederland in de samenwerking met wijkcoaches binnen het veranderend lokaal sociaal domein

Samenvatting

In opdracht van Reclassering Nederland is er via dit onderzoek geïnventariseerd hoe toezichthouders van Reclassering Nederland hun positie kunnen innemen in het veranderend lokaal sociaal domein in een eventuele samenwerking met de wijkcoaches van gemeente Enschede. De aanleiding van het onderzoek zijn de gevolgen van de transitie en decentralisatie omdat dit voor Reclassering Nederland betekent dat zij zich bewust moet zijn van de veranderende omgeving en dat zij zich opnieuw moet gaan verhouden tot haar omgeving (Reclassering Nederland, z.d.-b). De reclassering ziet enerzijds kansen in de decentralisatie waar het gaat om meer preventie en een betere verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid maar anderzijds ook risico’s omdat er meer raakvlakken zullen ontstaan tussen gemeentelijke verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheden van de justitiële partners waardoor er spanningen kunnen ontstaan.
In de gemeente Enschede zijn naar aanleiding van de decentralisatie de wijkteams opgericht.  Wijkteams zijn een knooppunt van informatie over zaken die spelen in de wijk en achter ‘de voordeur’. Reclasseringswerkers zullen te maken krijgen met cliënten die ook onder ‘de één gezin één plan aanpak’ van de gemeente vallen. Dit betekent dat reclasseringswerkers hier op een professionele manier bij aan moeten sluiten. Competenties als samenwerken, onderhandelen en netwerken zullen belangrijker worden en leidt tot de vraag wat de rol en de positie van de reclassering in de toekomst in het lokaal sociaal domein moet zijn.
In dit onderzoek is er via kwalitatief onderzoek inzicht verschaft in hoe toezichthouders van Reclassering Nederland hun positie innemen in het veranderend lokaal sociaal domein in een eventuele samenwerking met de wijkcoaches van gemeente Enschede. Het onderzoek is opgebouwd uit theoretische- en praktische deelvragen die gezamenlijk een antwoord geven op de hoofdvraag van het onderzoek.  De theoretische deelvragen zijn uitgewerkt middels uitgebreid literatuuronderzoek en voor de praktische deelvragen zijn er interviews afgenomen met zes toezichthouders van Reclassering Nederland en vijf wijkcoaches van gemeente Enschede.
 
Onderzoeksvraag: Hoe kunnen toezichthouders van Reclassering Nederland hun positie innemen in het veranderend lokaal sociaal domein in de samenwerking met wijkcoaches in Enschede?
 
Theoretische deelvragen

Wat zegt de literatuur over het veranderend lokale sociale domein?
Wat zegt de literatuur over reclasseren in Nederland?
Wat zegt de literatuur over samenwerken tussen professionals vanuit verschillende posities?

 
Praktische deelvragen

Hoe functioneren wijkteams in Enschede in het veranderend lokale sociale domein?
Hoe functioneren toezichthouders van Reclassering Nederland in het veranderend lokaal sociaal domein?
Hoe verloopt de samenwerking tussen toezichthouders en wijkcoaches in de praktijk?

 
Uit literatuuronderzoek kwam naar voren dat er een aantal core-competenties dienen als succesfactoren bij interprofessioneel samenwerken, zoals het communicatief vermogen en het begrip voor de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de ander. Deze fundamenten zijn gebruikt bij de resultaten. De resultaten van dit onderzoek laten zien toezichth

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk