De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

E- Cliënten bij PIITWENTE?

Een inventariserend onderzoek, bij de cliënten van PITTWENTE, naar de wensen en behoeften van online hulpverlening

E- Cliënten bij PIITWENTE?

Een inventariserend onderzoek, bij de cliënten van PITTWENTE, naar de wensen en behoeften van online hulpverlening

Samenvatting

SAMENVATTING Dit onderzoek is gestart vanuit PITTWENTE. Deze organisatie is gevestigd in Enschede en biedt hulpverlening aan jongeren en volwassenen die zijn vastgelopen op de primaire leefgebieden. De begeleiding is in eerste instantie gericht op het in orde maken van de primaire leefgebieden. Centraal in de hulpverlening staat het contact met de cliënt, het opbouwen van een relatie en wederzijds vertrouwen. PITTWENTE gaat uit van een positieve benadering waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. De aanleiding tot dit onderzoek zijn de maatschappelijke ontwikkelingen, welke op dit moment plaatsvinden. Er zijn veel veranderingen met betrekking tot de financiering van de zorg, waardoor efficiency voor zorginstellingen nog meer van belang is. Dit geldt ook voor de organisatie PITTWENTE. Gemeenten zijn met ingang van dit jaar verantwoordelijk gemaakt voor het budget dat wordt vrijgemaakt voor begeleiding van cliënten. Dit zijn cliënten, welke voorheen begeleiding ontvingen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Om efficiency te bevorderen zetten volgens Schalken (2013) steeds meer zorginstellingen het internet in om het zorgaanbod te ondersteunen. De toepassing van internet in ze zorg wordt ook wel e-health genoemd. Het internet biedt veel nieuwe mogelijkheden in de zorgsector. Het doel van het onderzoek is de organisatie PITTWENTE en advies te geven, naar aanleiding van de centrale vraagstelling  ‘Hoe kan e-health volgens de cliënten van PITTWENTE een bijdrage leveren aan de huidige begeleiding’.
Het begrip e-health kan volgens Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002) worden gedefinieerd als: ‘Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en in het bijzonder internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren’. De resultaten van dit onderzoek zijn verkregen  door een literatuur onderzoek en door het afnemen van enquêtes. Door e- health in te zetten binnen de hulpverlening van de organisatie PITTWENTE kan er efficiënter gewerkt worden. Cliënten van PITTWENTE hebben vaak wekelijks contact en zien het zitten contact te krijgen met de hulpverlener door middel van mail en/ of WhatsApp. Bij het inzetten van e-health communicatie middelen als mail en/of WhatsApp kunnen de hulpverleners en cliënten ook contact via een internetverbinding hebben.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk