De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veilig van en naar evenemten

Veilig van en naar evenemten

Samenvatting

Tijdens de vorige editie van de Military Boekelo is gebleken dat er onvoldoende aandacht is voor de afstemming tussen de drie componenten (crowdmanagement, verkeersplannen, infrastructuur). Dit met het gevolg dat er vorig jaar een verkeerschaos is ontstaan met veiligheidsrisico’s voor bezoekers en personeelsleden op en rondom het evenement. Dit is de reden voor Go2sure om onderzoek te laten doen naar de afstemming tussen crowdmanagement, verkeersplannen en infrastructuur bij evenementen.
 
Om te onderzoeken hoe de afstemming tussen de drie componenten (crowdmanagement, verkeersplannen, infrastructuur) in de toekomst plaats kan vinden, is allereerst de relevante theorie omtrent de drie componenten in beeld gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat er met betrekking tot de toestroom negatieve interactie plaats kan vinden tussen publieks- en vervoersstromen op het moment dat de bezoeker aankomt bij het station, de halte of het parkeerterrein en het publiek vervolgens voortbeweegt naar de ingang van het evenemententerrein. Met betrekking tot de uitstroom kan er negatieve interactie ontstaan tussen de publieks- en vervoersstromen op het moment dat de bezoeker zich verplaatst naar het station, de halte of het parkeerterrein, en men vervolgens de (verschillende) vervoersmodaliteiten in wil stappen. Dat er veiligheidsrisico’s voor bezoekers en personeelsleden kunnen ontstaan wanneer er onvoldoende afstemming plaatsvindt tussen crowdmanagement, verkeersplannen en infrastructuur blijkt uit een casestudie naar de gebeurtenissen rondom Dance Valley 2001. Door o.a. slechte voorbereiding en onderschatting is er bij Dance Valley 2001 een vervoerschaos ontstaan.
 
Uit diverse interviews is gebleken dat de inzet van pendelbussen bij evenementen een zeer belangrijk en soms zelfs noodzakelijk instrument is. Echter brengt de inzet van pendelbussen ook een (groot) risico met zich mee indien er niet genoeg aandacht is voor de planvorming en organisatie van de inzet van pendelbussen. Tevens is uit interviews gebleken dat het (bijna) onmogelijk is om één checklist op te stellen voor de afstemming tussen de drie componenten (crowdmanagement, verkeersplannen en infrastructuur). Dit omdat een checklist voor de drie componenten erg veel vragen zal bevatten en daarmee moeilijk bruikbaar zal zijn.
 
Om bovenstaande redenen is ervoor gekozen om een checklist op te stellen voor de inzet van pendelbussen. De checklist is bedoeld om betrokkenen bij de organisatie van evenementen te ondersteunen bij de inzet van pendelbussen is er in dit afstudeeronderzoek een checklist opgesteld. De checklist is een ondersteunend bestand dat de meest voorkomende en grootste risico’s (op basis van literatuurstudie en diverse interviews) omtrent de inzet van pendelbussen bij evenementen in beeld brengt en daarbij maatregelen en/of handelingen benoemd om deze risico’s te beperken. Voor het opstellen van de checklist is een brainstormsessie gehouden met een deskundige op het gebied van evenementenmobiliteit. Tevens is de checklist gecontroleerd aan de hand van een observatie bij het evenement Central Park te Utrecht.
 
Om de afstemming tussen de drie componenten (crowdmanagement, verkeersplannen, infrastructuur) bij de Military Boekelo te verbeteren, is de checklist voor de inzet van pendelbussen toegepast op de Military Boekelo. Naar aanleiding van de checklist zijn er een aantal handelingen/maatregelen mogelijk, de maatregelen dragen bij aan een verbeterde inzet van pendelbussen. Deze maatregelen/handelingen zijn benoemd in het onderzoek.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk