De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

“De employability bevorderen binnen de gemeente Hellendoorn door het gebiedsteam

“De employability bevorderen binnen de gemeente Hellendoorn door het gebiedsteam

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hellendoorn, Team Werk en Zorg.
Gemeenteland is continu in beweging. Tal van factoren op landelijk niveau hebben invloed op de gemeente Hellendoorn die 36.000 inwoners vertegenwoordigt. Een van deze factoren is de maatregel die ‘de drie decentralisaties (3D)’ wordt genoemd. Gemeenten hebben hierdoor sinds 2015 de verantwoordelijkheid gekregen over werk en inkomen (participatiewet), de jeugdzorg (jeugdwet) en de ondersteuning van langdurig zieken en ouderen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, afgekort WMO).
Om in te spelen op deze maatregel is de pilot genaamd ‘het gebiedsteam’ ingevoerd. Hierbij zijn de consulenten van de drie eerder beschreven specialisaties (ondersteund door juridisch medewerkers) samengevoegd in één ruimte, waardoor verschillende specialismen bij elkaar komen te zitten. De gemeente gelooft in het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Voor dit principe is het belangrijk dat de medewerkers specialist blijven binnen hun eigen gebied, maar wel begrijpen wat de andere specialismen doen, zodat zij vanuit verschillende oogpunten een casus kunnen belichten. Om dit te bewerkstelligen is ervoor gekozen om te testen met gebiedsgericht werken.
De bedoeling van het gebiedsteam is dat de medewerkers breder inzetbaar worden en blijven. Dit vraagt veel van het aanpassingsvermogen van de medewerkers. De gemeente Hellendoorn leeft daarom met de vraag of het gebiedsteam bijdraagt aan de employability van de medewerkers. Onder employability wordt in dit onderzoek verstaan: “Het vermogen om werk te verkrijgen, een goede arbeidsmarktpositie te behouden, en, indien nodig, een andere functie te vervullen”.
In dit onderzoek is allereerst aan de hand van literatuurstudie employability onderzocht. Er is gekeken naar welke factoren employability bevorderen. Daarnaast is het gebiedsteam ‘ontleed’. De factoren die het gebiedsgericht werken kenmerken zijn aan de hand van interne gesprekken en documenten vastgesteld.
Aan de hand van semigestructureerde interviews met de medewerkers van het gebiedsteam is onderzocht op welke manier de employability bevorderd wordt door deelname aan het gebiedsteam.
Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het gebiedsteam bijdraagt aan de employability van de medewerkers. De medewerkers van het gebiedsteam werken meer samen, leren op een informele manier van elkaar en delen elkaars netwerk. Hierdoor wordt aangenomen dat de employability bevorderd wordt, met name als het gaat om competentieverbreding. Een relatie tussen het gebiedsteam en bevordering van het aanpassingsvermogen is in dit onderzoek niet naar voren gekomen. De medewerkers hebben zich vrijwillig opgegeven, wat impliceert dat zij al over een hoge mate van aanpassingsvermogen beschikten alvorens zij het gebiedsteam zijn ingestapt.
Aanbevolen is om het gebiedsteam definitief door te voeren, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Er is meer tijd en ruimte nodig om het gebiedsteam goed door te kunnen ontwikkelen. Daarnaast vragen de medewerkers om meer structuur en begeleiding tijdens de ontwikkeling. Onderzoek naar met name het aanpassingsvermogen van de groep die “nee” heeft gezegd tegen het gebiedsteam is nodig om goede vergelijkingen te kunnen maken met de medewerkers die op dit moment het gebiedsteam vormen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk