De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Centraal in de Wijk

Een adviesrapport voor Humanitas Deventer voor het uitbreiden van de facilitaire dienstverlening in de Deventer wijk Keizerslanden.

Centraal in de Wijk

Een adviesrapport voor Humanitas Deventer voor het uitbreiden van de facilitaire dienstverlening in de Deventer wijk Keizerslanden.

Samenvatting

In dit adviesrapport is er antwoord gegeven op het volgende managementvraagstuk: Met welke facilitaire dienstverlening voor ouderen om langer zelfstandig wonen te ondersteunen kan Humanitas Deventer haar facilitaire dienstverlening uitbreiden en beschrijven in een implementatieplan om in te spelen op de behoefte van ouderen binnen de Deventer wijk Keizerslanden en om de huidige doelgroep te behouden en verder uit te breiden?
Om dit managementvraagstuk te beantwoorden is er in het onderzoeksgedeelte antwoord gegeven op een viertal hoofdvragen, opgesteld aan de hand van de vier onderdelen van het SIVA-model zoals beschreven door Mulders (2010).
Dit onderzoek is ontstaan uit een combinatie van drie aanleidingen. De eerste aanleiding is de ontwikkelingen met betrekking tot de zorgdienstverlening. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de manier waarop de Gemeente Deventer en andere zorginstellingen in de omgeving hierop inspelen. De tweede aanleiding is dat ouderen met een lagere Zorgzwaartepakket-indicatie (ZZP) door deze veranderingen in de WMO langer thuis moeten blijven wonen. Dit heeft voornamelijk betrekking tot ouderen met ZZP 1 1t/m 3. De derde aanleiding is dat Humanitas Deventer door middel van dit onderzoek de huidige facilitaire dienstverlening wil uitbreiding en implementeren om zo de huidige doelgroep te behouden en verder uit te breiden.
Uit de onderzoeksresultaten komen een aantal bevindingen voort. De respondenten van de externe interviews hebben voornamelijk behoefte aan diensten die betrekking hebben tot de fysiologische behoeftesoorten en de behoefte aan veiligheid en zekerheid. De meeste ouderen laten deze diensten momenteel nog uitvoeren door mensen uit hun directe omgeving (vrienden, familie, buren). Daarnaast hebben de respondenten behoefte aan het onderhouden van eigen regie. Dit blijkt uit een positieve reactie van de respondenten op het zogeheten buddysysteem. Informatie over zowel dienstverlening als activiteiten verkrijgt het overgrote deel van de respondenten uit eigen kringen. Dit kunnen vrienden of familie zijn, maar ook artsen en verwijzers spelen hierin een grote rol. Humanitas Deventer maakt voornamelijk gebruik van traditionele informatiekanalen zoals televisie, tijdschriften en vakbladen. Daarnaast is free publicity een belangrijk informatiekanaal voor Humanitas Deventer. De waarden die ouderen belangrijk vinden blijken zeer divers te zijn. Wel is er uit de externe interviews op te maken dat ouderen voornamelijk waarde hechten aan dienstverlening die van goede kwaliteit is. Voor Humanitas zijn een tweetal toegevoegde waarden te benoemen, namelijk het bieden van innovatiegerichte oplossingen en klantgerichte dienstverlening. Qua locatie hebben ouderen de dienstverlening het liefst dichtbij huis. Humanitas biedt een tweetal opties om dienstverlening aan te bieden: te weten, intern op de hoofdlocatie en bij de mensen aan huis.
Aan de hand van verschillende alternatieven en criteria is er een afweging geformuleerd. Hieruit komt voort dat de beste oplossing het implementeren van eerdergenoemde buddysysteem is, waarbij een medewerker een klant ondersteund met verschillende taken. Aanbevolen wordt om deze taken in te vullen met de andere alternatieven, hulp in de huishouding, boodschappenservice, administratieve hulp en maaltijdservice. Maaltijdservice zou in dit geval tot stand kunnen komen door bijvoorbeeld hulp bij het koken te bieden.
Om de dienstverlening binnen het SIVA-model te plaatsen wordt er aanbevolen om de informatie te verspreiden via de persoonlijke omgeving van de klant. Omdat de diensten binnen het buddysysteem zeer afhankelijk zijn van de wens van de klant is een klantgerichte aanpak het meest geschikt is. Tot slot wordt er gea

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingFacility Management
Datum2015-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk