De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Deugdethiek en Accountancy

Een accountant die deugt!

Deugdethiek en Accountancy

Een accountant die deugt!

Samenvatting

De opdracht
Op 26 september 2014 stond in verschillende kranten het bericht dat verschillende accountants kantoren veel fouten maken en onterecht goedkeurende verklaringen afgeven. Aangezien de accountant de controleur is van het economisch verkeer, raakt dit het hart van de economie. De fouten tasten de reputatie van de beroepsgroep aan. Aan de hand van het Uniflourish model is onderzocht op welke vlakken accountants zich dienen te ontwikkelen om deugdelijk te handelen.
 
Conclusies
Uit het onderzoek zijn verschillende resultaten naar voren gekomen. Allereerst komt in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels voor Accountants en de Verordening inzake Onafhankelijkheid accountants slechts 12% van de deugden voor. Dit is een klein deel die niet het volledige model vult.
Daarnaast komen niet alle deugden uit de Verordening Gedrags- en Beroepsregels voor Accountants en de Verordening inzake Onafhankelijkheid accountants voor in de beoordeling van de accountants. Dit is opmerkelijk aangezien iedere accountant geacht wordt de gedagsregels te kennen en toe te passen in zijn beroep.
De gegevens uit de enquêtes laten zien dat in dit model twee clusters van groot belang zijn. Deze clusters hebben de labels “Hoopvol” en “Rechtvaardig” en vormen in ieder geval een basis voor de beroepsgroep en kunnen gebruikt worden voor het ontwikkelen van trainingstool.
 
Aanbevelingen


Gezien de beperkte steekproef van twintig enquêtes, raad ik aan om het onderzoek onder een grotere doelgroep uit te voeren. Wanneer dit onderzoek een vervolg krijgt, is mijn advies om de instructies en de titel aan te passen. Er was enige onduidelijkheid over de vraag of de accountants de enquête alleen beroepsgericht of ook persoonlijk gericht moesten invullen. Als laatste advies is om  een onderzoek in te zetten om te kijken wat de daadwerkelijke positie is van de deugdethiek, aangezien dit onderzoek alleen aantoont wat de ideale positie is. Wanneer je de resultaten uit dat onderzoek legt naast dit onderzoek, zie je waar de ontwikkelpunten in de accountants praktijk liggen


Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingAccountancy
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk