De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met het oog op mensen

Een effectevaluatie naar het maatschappelijk rendement in de wijk wierdensehoek

Met het oog op mensen

Een effectevaluatie naar het maatschappelijk rendement in de wijk wierdensehoek

Samenvatting

In het huidige zorgsysteem wordt er van welzijnsinstellingen verwacht dat zij kunnen aantonen welke toegevoegde waarde de diensten, die zij aanbieden, hebben in de maatschappij. Door de WMO wordt verwacht dat zorginstellingen en social workers zich continue bewust zijn van de kosten en kwaliteit van hun aanbod, dit geldt ook voor Scoop Welzijn. Scoop Welzijn is een non-profit organisatie die zich inzet op het sociale domein in Almelo. Zij bieden diensten aan alle leeftijdscategorieën. In dit onderzoek wordt geanalyseerd hoe buurtbewoners en ouders, in de wijk Wierdensehoek, de diensten van Scoop Welzijn ervaren. In samenwerking met de opdrachtgever is de volgende vraagstelling vastgesteld: 'Wat zijn volgens de buurtbewoners en ouders de effecten van de diensten die Scoop Welzijn aanbiedt aan jongeren in de wijk Wierdensehoek? '
Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraag is kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een analytische onderzoeksvorm. Door middel van een effectevaluatie is gekeken naar de effecten van de diensten van Scoop Welzijn, maar ook gevraagd naar de wensen en behoeften van buurtbewoners en ouders. Dit is gedaan middels halfgestructureerde mondelinge ondervraging, waarbij extra toelichting gegeven kon worden op de interviewvragen. 
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de diensten die Scoop Welzijn aanbiedt aan jongeren als  overwegend positief worden ervaren. Binnen de wijk Wierdensehoek zien buurtbewoners en ouders dat het jongerenwerk de jongeren van de straat houden en een meerwaarde is voor de jongeren. Daarnaast zien ouders zowel positieve als negatieve gedragsveranderingen sinds de jongeren deelnemen aan de diensten van Scoop Welzijn. Hierin is niet duidelijk waar deze veranderingen, volgens ouders, vandaan komen. Ook geven ouders aan dat er meer contact mogelijk is tussen hen en Scoop Welzijn.
Op basis van de conclusies zijn aanbevelingen voor Scoop Welzijn beschreven. Deze aanbevelingen zijn gericht de verbetering van het jongerenwerk dat Scoop Welzijn aanbiedt. Eén van de aanbevelingen is gericht op een vervolgonderzoek onder de ouders van de jongeren zodat meer informatie verkregen kan worden omtrent de gedragsverandering van jongeren.
Middels een vergelijking met het voorgaande onderzoek uit de wijk Sluisterveld kan geconcludeerd worden dat er zowel vergelijkingen als verschillen zijn. Beide wijken zijn positief over het jongerenwerk, maar zien ook verbeterpunten omtrent contact tussen ouders en jongerenwerkers. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk