De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het onderwerp gedragsverandering in de opleiding Fitnesstrainer B en de cursus Coachen en Gedragsverandering van Start2Move

Het onderwerp gedragsverandering in de opleiding Fitnesstrainer B en de cursus Coachen en Gedragsverandering van Start2Move

Samenvatting

Het onderwerp van het onderzoek is in welke mate de opleiding Fitnesstrainer B (FB) en de cursus Coachen en Gedragsverandering (C&G) van Start2Move volgens de opgeleide trainers en cursisten kennis en tools biedt, die gebruikt kunnen worden om blijvende gedragsverandering bij (toekomstige) klanten te realiseren. De aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat steeds meer Nederlanders er een ongezonde leefstijl op na houden. Terwijl men zich er terdege van bewust is dat gezond gedrag van belang is. Vandaar dat men probeert zelf zijn leefstijl te veranderen. Veel mensen, echter, slagen er niet in om deze verandering zelfstandig te bewerkstelligen. Bovenstaand gegeven is in de personal training en leefstijlcoachbranche niet onopgemerkt gebleven. Personal trainers en leefstijlcoaches beseffen dat om duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen bij klanten, er meer nodig is dan alleen te weten hoe je een training verzorgt of te kunnen uitleggen waarom iemand acht uur per nacht moet slapen. Het opleiding- en kennisinstituut Start2Move heeft ingespeeld op deze ontwikkeling, door onder andere leefstijlcoachopleidingen op te zetten en het onderwerp gedragsverandering ook een onderdeel uit te laten maken van de opleiding tot personal trainer (FB). Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of de cursisten en opgeleide trainers zich competent genoeg voelen en in staat achten om met datgene wat Start2Move aanbiedt, gedragsverandering te bewerkstelligen bij hun klanten. Om het bovenstaand doel realiseren zijn er onderzoeksmethoden conform de fases van het Human-Centered Design (HCD-model) gehanteerd. Daarbij zijn de volgende onderzoeksmethoden gebruikt: een survey, expert- en diepte-interviews, literatuuronderzoek en analyse van de inhoud van de opleiding FB en de cursus C&G. Uit de resultaten van het onderzoek kwam naar voren dat de opleiding FB en de cursus C&G een goede basis leggen voor de praktijk, maar dat er meer praktijkervaring nodig is om echt duurzame gedragsverandering bij klanten te kunnen bewerkstelligen. Naar aanleiding van deze conclusies, is er gesteld dat er nog ruimte is voor aanvullingen en verbeteringen in de opleiding FB en de cursus C&G ten aanzien van de transfer van het klaslokaal naar de praktijk. Daartoe is er een rapport opgesteld waarin aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot het aanbieden van de theorieën en tools over gedragsverandering in FB en C&G, de inhoud van de lesstof en de organisatie van het leerproces. De belangrijkste aanbevelingen in het adviesrapport zijn: het toevoegen van theorieën en tools aan de opleiding FB en de cursus C&G, het centreren van lesstof over gedragsverandering in één lesdag, het doen van een marktonderzoek, het organiseren van terugkomdagen en extra lesdagen, het inzetten van experts met betrekking tot gedragsverandering bij de opleiding en cursus en het inzetten van verschillende methodes om lesstof effectiever over te brengen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk