De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Groepsdynamica Aveleijn SDT locatie de Molenwiek

Groepsdynamica Aveleijn SDT locatie de Molenwiek

Samenvatting

Binnen een instelling waar kinderen en jongeren samen wonen in groepen is de studie van het gedrag binnen deze groepen iets wat constant van toepassing is. Zo ook binnen Aveleijn SDT locatie de Molenwiek. Binnen deze kinderzetting van Aveleijn SDT wonen zestien kinderen en jongeren die verdeeld zijn over vier groepen. Dat wil zeggen dat op elke groep vier kinderen en/of jongeren wonen. Binnen het werken met de doelgroep, kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar, is het belangrijk om een zo passend mogelijke benaderingswijze te gebruiken om het gedrag van deze doelgroep te benaderen. Het is hierbij belangrijk dat er gekeken wordt welke benaderingswijze het beste aansluit bij het gedrag van de doelgroep.
Binnen Aveleijn SDT wordt gestreefd een oplossingsgerichte benaderingswijze te hanteren. Ook wel het oplossingsgerichte werken genoemd. Deze informatie is binnen het onderzoek meegenomen. Dat maakt dat de hoofdvraag als volgt luidt:
Welke oplossingsgerichte benaderingswijze prefereren cliënten en professionals op het gebied van groepsdynamica, kijkend naar de groepsdruk, groepscohesie en conformiteit binnen de groep?
Groepsdynamica kan worden onderverdeeld in groepsconformiteit, groepsdruk en groepscohesie, wat al te zien is in de hoofdvraag van het onderzoek. Deze onderdelen worden bekeken aan de hand van interviews met medewerkers en met cliënten in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien binnen Aveleijn SDT locatie de Molenwiek. Dat maakt dat het onderzoek inventariserend is. Daarnaast zal ook informatie worden verkregen uit literatuur onderzoek.
Uit de resultaten die uit de interviews naar voren zijn gekomen is te concluderen dat de informatie die verkregen is gedeeltelijk aansluit bij de oplossingsgerichte methode die binnen de hoofdvraag naar voren komt. Zo komt naar voren dat een oplossingsgerichte benaderingswijze niet veel gebruikt wordt, als gehele benaderingswijze, binnen de Molenwiek en dat deze tegelijkertijd niet door het merendeel van de cliënten of de professionals genoemd wordt als benaderingswijze die geprefereerd wordt. Wel worden aspecten uit de oplossingsgerichte benaderingswijze gehanteerd binnen de Molenwiek.
Daarnaast komt in de resultaten sterk naar voren dat het benoemen van het gedrag, ook wel een onderdeel van de methode VIB, een veelgebruikte benaderingswijze is binnen de Molenwiek.
De aanbevelingen zullen aansluiten op verschillende benaderingwijzen die gebruikt worden binnen de Molenwiek. De benaderingswijzen die terugkomen in de aanbevelingen zijn het oplossingsgerichte werken, het benoemen van het gedrag en de Video Interactie Begeleiding, ook wel VIB genoemd.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Maatschappij
PartnersAveleijn SDT, locatie de Molenwiek
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk